Ważą się losy platformy handlu gazem na granicy Polski i Niemiec

26 kwietnia 2019, 16:00 Alert
gaz rura gazociąg
Gazociąg. Fot. Gaz-System

Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER) podejmie ostateczną decyzję w sprawie wyboru platformy rezerwacji zdolności na granicy pomiędzy Niemcami a Polską, w punkcie połączenia fizycznego Mallnow do 14 sierpnia. Gaz -System, operator polskiego systemu przesyłowego, przeprowadzi zaś konsultacje z rynkiem w powyższej sprawie do końca kwietnia.

Wybór platformy

Gaz- System informuje, że konsultacje z uczestnikami rynku o wyborze platformy rezerwacji zdolności przesyłowych na granicy potrwają do 30 kwietnia. Zainteresowane strony mogą przedstawić opinie a temat ponownego postępowania ACER w sprawie wyboru platformy rezerwacji zdolności przesyłowych na granicy polsko-niemieckiej w punkcie połączenia fizycznego Mallnow („Mallnow IP”) oraz w wirtualnym punkcie połączenia „GCP GAZ-SYSTEM/ONTRAS” („GCP VIP”).

19 kwietnia 2018 roku krajowe organy regulacyjne Niemiec i Polski scedowały na ACER wybór internetowej platformy rezerwacji połączonych zdolności przesyłowych gazu na granicy obu krajów. Agencja podjęła decyzję o przeprowadzeniu aukcji w wyżej wymienionych punktach połączenia międzysystemowego na Platformie GSA. 14 lutego 2019 roku w wyniku odwołania od decyzji Agencji Rada Odwoławcza ACER uchyliła jednak ten wybór, a Agencja zdecydowała o przeprowadzeniu procedury wyboru platformy od początku. Zgodnie z prawem wspólnotowym, ACER podejmie nową decyzję do 14 sierpnia 2019 roku.

-Opóźnienia oznaczają, że przepustowość będzie nadal sprzedawana jako zdolność rozdzielona a nadawcy przesyłający gaz przez granicę będą musieli uzyskać prawa dostępu osobno. Utrudnia to handlowcom korzystanie z możliwości arbitrażu – podaje ICIS.

Cień ustawy o zapasach

– W ramach ogłoszonych konsultacji Agencja zwraca się z prośbą o opinie na temat trzech aspektów funkcjonowania platform: wymogi prawne, zarządzanie oraz wymagania IT – podaje Gaz – System.  Agencja ICIS podaje, że polscy handlowcy, z którymi rozmawiała twierdzą, iż handel transgraniczny jest ograniczony przez restrykcyjne przepisy w sprawwi magazynowania gazu w Polsce.

Agencja sygnalizuje, że ceny na Towarowej Giełdzie Energii, na której odbywa się obrót gazem w Polsce, są zazwyczaj wyższe niż te notowane w sąsiednim niemieckim hubie GASPOOL. Zgodnie z szacunkami ICIS, od początku bieżącego roku cena dnia następnego TGE wynosiła średnio 88,99 PLN/MWh (20,71 EUR/ MWh), w porównaniu do 18,08 EUR/MWh odnotowanych w Niemczech.

Kilka polskich firm handlujących gazem zapytanych przez ICIS zgodziło się z tezą, że wybór platformy sprzedaży zdolności pakietowej jest ważny, ale podkreślili, że potencjalny wzrost handlu transgranicznego zostanie zablokowany przez polskie przepisy w sprawie magazynowania zapasów gazu.

Zgodnie z tzw. ustawą o zapasach, zarezerwowane zdolności mają pozwalać na przesłanie całości zapasów w każdych warunkach do kraju w ciągu maksimum 40 dni, co oznacza 11 procent dostarczanego przez nich wolumenu w przeciętnym roku gazowym. Sprzedawcy, którzy magazynują gaz poza granicami Polski w celu spełnienia tego obowiązku, nie mogą korzystać z powiązanej zdolności transgranicznej w celach handlowych.

ICIS/Bartłomiej Sawicki