HEG zainteresowany przepustowością Baltic Pipe

8 czerwca 2017, 12:45 Alert

Zgodnie z wcześniej publikowanymi w mediach informacjami Członka Zarządu HEG  Piotra Kasprzaka, utrzymujemy zainteresowanie zgłoszeniem oferty na przepustowość gazociągu Baltic Pipe w ramach procedury Open Season. Termin zgłoszeń mija 25 lipca 2017  roku i na pewno do tego czasu podejmiemy decyzję ile przepustowości chcemy  zarezerwować.

fot. HEG

Obecnie analizujemy regulamin i wszystkie szczegóły procedury celem podjęcia racjonalnej  decyzji, natomiast wydaje się że będzie to raczej kwestia „ile” przepustowości zamówić,  ponieważ decyzja w kwestii „czy” już zapadła – HEG będzie partycypował w Polsko-Duńskim  projekcie.

Ponadto mamy nadzieje, że zainteresowanie rynku będzie na tyle duże, że Baltic Pipe  zostanie ukończony w ramach tzw. Szybkiej Ścieżki. Pozwoli to na rozpoczęcie transportu  gazu podmorskim gazociągiem od 1 października 2022 roku, który to termin praktycznie  pokrywa się z zakończeniem dostaw paliwa gazowego w ramach kontraktu Jamalskiego przez  Gazprom.

Należy przy tym jednakże bardzo wyraźnie podkreślić, iż zaangażowanie Hermes  Energy Group S.A. w projekt o terminie realizacji za 5 lat będzie realne i opłacalne przy  założeniu stabilności zasad funkcjonowania rynku gazu w Polsce, w szczególności w zgodzie z  regulacjami europejskimi.

Hermes  Energy Group S.A

Cztery firmy rozważają udział w Korytarzu Norweskim