Hermes Energy Group chce zwiększyć udział na polskim rynku gazu

17 marca 2016, 12:15 Alert

(Teresa Wójcik)

fot. HEG

Polska zużywa obecnie ok. 15 mld m3 gazu rocznie. Jest to więc znaczący, a perspektywie także rosnący rynek. W interesie zarówno odbiorców gazu jak i całej gospodarki leży, aby ten rynek był zależny od mechanizmów rynkowych opartych na konkurencji.

Na tym rynku dominująca pozycję ma obecnie PGNiG – z szacunków wynika, że narodowy operator sprzedaje końcowym odbiorcom ok. 80 proc. gazu na polskim rynku. 10 proc. – jest nabywane samodzielnie przez wielkich konsumentów ( Grupa Azoty, Orlen), kolejne 10 proc. jest dostarczane na rynek przez niezależne (prywatne) firmy gazowe, takie jak Hermes Energy Group (HEG). Udział tych firm w rynku z roku na rok rośnie. Obecnie koncesje na obrót gazem z partnerami zagranicznymi posiada w Polsce 178 podmiotów. Urząd Regulacji Energii podał, że w na koniec 2015 r. wśród nich aktywnością na rynku krajowym gazu wyróżniało się 63 firmy.

Hermes Energy Group jest spółką z polskim kapitałem, działająca od niedawna na rynku gazu w Polsce. Dostarcza gaz do licznych odbiorców końcowych – gospodarstw domowych oraz do małych i średnich przedsiębiorstw. W tych segmentach rynku widzi swoją perspektywę. HEG oferuje produkty i usługi związane ze sprzedażą i dostawami gazu , obrotem hurtowym, dyspozycją i bilansowaniem oraz konsulting dla odbiorców firmowych. Docelowo może liczyć na znaczną grupę klientów – od kilku do kilkunastu procent rynku gazu w kraju.

Do wymienionych trzech grup odbiorców Hermes Energy Group właśnie wychodzi z nową marką HEG. Będzie ją budować w dobrze pomyślanej kampanii marketingowej. Marek Kołtonik, dyrektor ds. wsparcia w HEG powiedział mediom” „Wprowadzenie marki HEG to uwolnienie tego rynku, czyli danie klientowi wyboru. Dla nas najważniejszym aspektem są benefity, jakie na koniec dnia mają nasi klienci – realne obniżenie ceny gazu dla odbiorcy końcowego. Tak rozumiemy proces liberalizacji. To jest nasz komunikat dla rynku, z którym chcemy bardzo mocno wyjść i powiedzieć, że już można spokojnie wybierać sprzedawcę paliwa gazowego” . Start do kampanii marketingowej jest następujący: HEG ma łącznie ponad 1,5 tys. odbiorców końcowych, w tym ok. 1 tys. to klienci komercyjni, przede wszystkim duże i średnie przedsiębiorstwa. Ponad 500 odbiorców to gospodarstwa domowe.

Przedstawiciele zarządu Hermes Energy Group oceniają, że polska gospodarka ma rosnące zapotrzebowanie na rozwój wolnego rynku gazu. Funkcjonowanie na tym rynku firm alternatywnych do PGNiG jest jednym z czynników bezpieczeństwa energetycznego Polski. Zaś znalezienie się państwowego potentata gazowego ( też potrzebnego rynkowi) w tej zmieniającej się sytuacji rynkowej, wymaga gruntownej restrukturyzacji PGNiG.