Hermes Energy będzie walczył o klienta biznesowego

14 marca 2016, 14:00 Alert

Hermes Energy Group S.A., jeden z czołowych sprzedawców gazu ziemnego w Polsce, rozpoczyna kampanię wizerunkową pod hasłem „HEG. Rozwijamy Polskę gazem”. Kampania skierowana jest do klienta biznesowego i obejmuje emisje spotów w wybranych stacjach telewizyjnych, działania on-line oraz OOH dedykowane konkretnym klientom.

fot. HEG

Hermes Energy Group S.A. to jeden z czołowych niezależnych sprzedawców gazu w Polsce. Istnienie niezależnych podmiotów zajmujących się obrotem gazem możliwe było poprzez stworzenie prawnych możliwości zmiany sprzedawcy gazu przez odbiorców końcowych. Od 2011 r. swojego sprzedawcę mogą dowolnie wybierać przedsiębiorstwa, a od 2014 r. gospodarstwa domowe.

– Największym odbiorcą gazu w Polsce jest przemysł, a w dalszej kolejności małe i średnie przedsiębiorstwa. Kilkadziesiąt tysięcy przedsiębiorstw wolumenowo waży tyle samo co wszyscy klienci indywidulani, których szacuje się na ponad 6,5 mln. Stąd pierwsza odsłona kampanii, wprowadzająca markę na rynek, skierowana jest przede wszystkim do przedsiębiorców i ma charakter zdecydowanie wizerunkowy – mówi Marek Kołtonik, Dyrektor ds. Marketingu w Hermes Energy Group S.A.

Gaz ziemny to surowiec strategiczny dla polskiej gospodarki. Od jego nieprzerwanych dostaw zależy funkcjonowanie dziesiątek tysięcy przedsiębiorstw w Polsce. Często też koszt gazu ziemnego stanowi znaczną część całkowitych kosztów produkcji. Stąd cena gazu ziemnego ma istotny wpływ na konkurencyjność polskich firm, jak i całej krajowej gospodarki. Hermes Energy Group S.A. w rozpoczynającej się kampanii pod hasłem „Rozwijamy Polskę gazem” odwołuje się do znaczenia błękitnego paliwa dla rozwoju polskiej gospodarki i korzyści jakie niesie zmiana sprzedawcy gazu. Jednocześnie Grupa Hermes powołuje markę „HEG Gaz”, która razem z hasłem „Rozwijamy Polskę gazem” będzie stanowiła oś kampanii wizerunkowej.

Kampania reklamowa HEG Gaz rusza 14 marca br. wraz z rozpoczęciem emisji spotu telewizyjnego. Spoty emitowane będą w wybranych kanałach biznesowych i informacyjnych takich jak TVN24, TVN24BiS, Polsat News, Polsat News 2 oraz TVP Info. Przygotowano 15-sekundową reklamę telewizyjną oraz 8-sekundowy billboard sponsorski.

Spot można zobaczyć pod linkiem: https://www.youtube.com/watch?v=ZgFF3RsMSgk

Reklamie telewizyjnej towarzyszyć będą działania w Internecie. Połączenie kampanii wizerunkowej z efektywnościową skierowane będzie do klienta biznesowego i w pierwszej fazie będzie opierać swoje działania o search, performance display oraz marketing afiliacyjny. Przewidziano również wykorzystanie geotargetowanego OOH w celu dotarcia do wybranych klientów biznesowych. Widoczność kampanii zapewni także obecność reklamowa w prasie dedykowanej przedsiębiorcom (małemu i średniemu biznesowi).

– Przy pracy nad kampanią naszym celem było podkreślenie, jak duży wpływ na polską gospodarkę ma wykorzystanie gazu ziemnego jako źródła energii. Symbol niebieskiego płomienia z kuchennego palnika, jest rozpoznawalny i bliski nam wszystkim, a wpisanie całości w kontur Polski i opatrzenie hasłem „Rozwijamy Polskę gazem” nadało całości zamierzony nieco patetyczny ton – mówią twórcy kampanii z agencji Change.

Strategię i kreację przygotował Change Warsaw (Group One), które wspólnie z Media+ zaplanowało kampanię w TV, prasie i OOH i odpowiada za realizację całości działań reklamowych w tych mediach. Kampanię w mediach on-line zaplanował i przygotował iProspect (Dentsu). Za działania PR odpowiada Rc2 Raczkiewicz Chenczke Consultants.

HERMES ENERGY GROUP S.A. to funkcjonujący na zliberalizowanym rynku gazu ziemnego w Polsce, jak również na płynnych rynkach energii w Europie, sprzedawca gazu ziemnego. HERMES ENERGY GROUP S.A. oferuje klientom oraz partnerom handlowym możliwości alternatywnego zaopatrzenia się w gaz ziemny w oparciu o rynkowy model wyceny.