Historyczny 2014 rok dla Portu Lotniczego Gdańsk

26 stycznia 2015, 11:29 Alert

(Port Lotniczy Gdańsk)

Po dwunastu miesiącach 2014 r. suma obsłużonych w Gdańsku pasażerów wyniosła 3.288.180, co oznacza 15,6% wzrost w stosunku do poprzedniego roku. – Jest to liczba wyjątkowa, ponieważ gdańskie lotnisko stało się jednym z zaledwie trzech portów lotniczych w naszym kraju, które obsługują w ciągu jednego roku liczbę pasażerów przekraczającą 3 miliony.” – powiedział Tomasz Kloskowski, prezes zarządu Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy. Po przekroczeniu w listopadzie 2014 r. progu 3 mln pasażerów, liczba ta została powiększona o dodatkową ilość 226 744 pasażerów obsłużonych w samym miesiącu grudniu (17,2% wzrost w stosunku do grudnia poprzedniego roku).