Hitachi i ABB łączą siły. Hitachi ABB Power Grids będzie wspierać rozwój sieci energetycznych

2 lipca 2020, 06:00 Alert

W czerwcu zakończył się proces tworzenia spółki joint venture Hitachi i ABB o nazwie Hitachi ABB Power Grids. Ta nowa, globalna firmy technologiczna, rozpoczęła pierwszego lipca działać na rynku sieci elektroenergetycznych.

fot. Hitachi ABB Power Grids
fot. Hitachi ABB Power Grids

Zgodnie z umową podpisaną 17 grudnia 2018 roku, firmy Hitachi i ABB ogłosiły pierwszego lipca zgodnie z planem zakończenie wszystkich wymaganych procedur formalnych oraz utworzenie spółki Hitachi ABB Power Grids. Hitachi będzie posiadać 80,1 procent udziałów w nowej spółce joint venture, reszta pozostanie w posiadaniu ABB.  Cena zakupu 80,1 procent udziałów wynosi ok. 6,85 mld dolarów. Hitachi przejmie pozostałe 19,9 procent udziałów w Hitachi ABB Power Grids, aby przekształcić ją w spółkę zależną będącą w całości własnością firmy po 2023 roku. Hitachi ABB Power Grids będzie światowym liderem technologicznym o wspólnym dorobku liczącym prawie 250 lat i zatrudniającym około 36 000 osób w 90 krajach. Hitachi i ABB  uzgodniły, że wartość biznesu Power Grids, wydzielonego z ABB, wynosi 11 mld dolarów.

Firma informuje o tym, że posiada specjalistyczną wiedzę w obszarze energetyki z możliwościami technologii cyfrowych (takich jak na platformie Lumada firmy Hitachi) w Hitachi ABB Power Grids, a także globalne zaplecze i bezkonkurencyjną bazą zainstalowanych urządzeń. Nowe przedsiębiorstwo będzie wspierać rozwój sieci energetycznych w celu zaspokojenia rosnącego zapotrzebowania na dużo większą ilość energii ze źródeł odnawialnych w systemie elektroenergetycznym. Będzie również odpowiadać na zmieniające się zachowania konsumentów, np. prosumentów, i potrzebę budowy bardziej elastycznego systemu energetycznego, który może mieć bardziej lokalny lub regionalny charakter i większą niezawodność.

Toshikazu Nishino, wiceprezes wykonawczy Hitachi, został przewodniczącym rady nadzorczej nowo utworzonej spółki, a Claudio Facchin dyrektorem generalnym (CEO). Siedzibą spółki Hitachi ABB Power Grids jest Zurych w Szwajcarii.

– Wiodące technologie cyfrowe Hitachi w połączeniu ze światowej klasy rozwiązaniami w zakresie sieci energetycznych pomogą nam odegrać aktywną rolę w globalnej transformacji i dekarbonizacji systemów energetycznych na rzecz zrównoważonej przyszłości energetycznej. Inteligentne rozwiązania dla bardziej dynamicznej sieci energetycznej przyczynią się również do realizacji siódmego celu ONZ w zakresie zrównoważonego rozwoju, czyli zapewnienia wszystkim dostępu do źródeł stabilnej, zrównoważonej i nowoczesnej energii po przystępnej cenie – przekonuje Toshikazu Nishino.

Współpraca ABB z Hitachi rozszerzy możliwości ekspansji w obszarach, jak transport, inteligentne miasta, przemysł, magazynowanie energii i centra danych, jak również zapewni wsparcie finansowe niezbędne do realizacji ambitnych projektów, a także umożliwi dostęp do rynku japońskiego, trzeciej co do wielkości gospodarki świata.

– Portfolio Hitachi uzupełnia i wzmacnia naszą ofertę dla nowych, rosnących rynków i pomoże biznesowi Produktów i Systemów Energetyki (Power Grids business) osiągnąć kolejny etap rozwoju, wzmacniając jeszcze bardziej jego wiodącą pozycję – powiedział Timo Timo Ihamuotila, dyrektor finansowy Grupy ABB i członek rady nadzorczej Hitachi ABB Power Grids. – Hitachi wnosi długoterminowe zaangażowanie w nową spółkę joint venture i wzmacnia istniejące partnerstwo biznesowe między naszymi firmami – dodaje.

– Połączenie naszych przewag konkurencyjnych i technologicznych przyniesie nowe możliwości rynkowe i zapewni większą wartość dla naszych klientów – powiedział Claudio Facchin, dyrektor generalny Hitachi ABB Power Grids.  – Pozostajemy zaangażowani w  kształtowanie przyszłości zrównoważonej energetyki, z wykorzystaniem pionierskich i cyfrowych technologii, jako preferowany dostawca mocniejszej, inteligentniejszej i bardziej ekologicznej sieci energetycznej – dodaje.

Hitachi ABB Power Grids/Patrycja Rapacka