Holendrzy pomogą Ukrainie szukać gazu łupkowego

28 lipca 2016, 06:45 Alert

(UNIAN/Reuters/Bartłomiej Sawicki/Piotr Stępiński)

Zarejestrowana w Holandii spółka Yuzgas B.V. wygrała przetarg na poszukiwanie gazu łupkowego na złożu Juziwska leżącym na wschodzie Ukrainy. Wcześniej w tym miejscu prace prowadził brytyjsko-holenderski koncern Shell. O transakcji poinformowało biuro prasowe  Nadra Ukraina, której spółka zależna Nadra-Juziwska jest właścicielem złoża.

– Yuzgas B.V. wygrał przetarg na realizację projektu w oparciu o umowę o wspólnym wydobyciu ze złoża Juziwska – czytamy w oświadczeniu. Nadra Ukrainy przypomina, że spółka Nadra-Juziwskaja została powołana konkretnie w celu wydobycia surowca ze wspomnianych pokładów uwięzionych w łupkach.

Odwrót Shella

W styczniu 2013 roku rząd Ukrainy, Shell oraz Nadra Ukrainy podpisały umowę o wspólnym wydobyciu węglowodorów ze złoża Juziwska. Oczekiwano, że w przypadku zakończenia prac poszukiwawczych sukcesem, wolumen wydobywanego nad Dnieprem gazu mógłby wrosnąć dwukrotnie.

– Shell zainwestował w prace poszukiwawcze kilkadziesiąt milionów dolarów, ale ze względu na ,,istotne zmiany warunków realizacji projektu” 8 września 2015 roku spółka zrezygnowała z udziału w nim. W rezultacie Nadra-Juziwska nabyła 100 procent zawartych w umowie praw oraz obowiązków inwestora – wyjaśnia firma.

Nie jest jednak tajemnicą, że na decyzję Shella oprócz skomplikowanej sytuacji politycznej na wschodzie Ukrainy wpływ miały także niepowodzenia przy pracach poszukiwawczych. W lutym 2014 roku władze w Charkowie ogłosiły, że Shell nie potwierdził obecności gazu łupkowego podczas prac na odwiercie Beljajewska-400. Koncern wykonał w sumie  dwa odwierty w formacji Juziwska, jednak żaden z nich nie dał nadziei na uruchomienie komercyjnej eksploatacji. Tymczasem podpisane wcześniej porozumienie z rządem w Kijowie przewidywało wykonanie 15 takich odwiertów poszukiwawczych.

Jak wynika z oświadczenia, przetarg został ogłoszony, aby w miejsce Shella znaleźć innego inwestora. Harmonogram, warunki oraz skład komisji przetargowej został ustalony przez rząd, spółkę Nadra-Juziwskaja oraz międzyresortową komisję, zajmującą się realizacją  umów o rozdziale produkcji.

– Kryteria określające zwycięzcę przetargu były już stosowane podczas innych przetargów dotyczących złoż Olessko oraz Juziwska, w których udział wzięły międzynarodowe koncerny, takie jak ExxonMobil, Chevron, Shell, Eni – poinformowała Nadra Ukraina.

W wyniku przeglądu oraz analizy ofert zwycięzcą przetargu została spółka Yuzgas B.V., która przedstawiła najlepsze warunki dla realizacji projektu na złożu Juziwska.

– W warunkach spadku cen ropy na świecie Ukraina znacząco zmniejszyła zakres prac związanych z poszukiwaniem węglowodorów. Dlatego też ważnym zobowiązaniem zwycięzcy przetargu jest inwestycja na kilkuset milionów dolarów w program badań geologicznych złoża Juziwska oraz wniesienie odpowiednich opłat do budżetu – poinformowała ukraińska spółka.

Według wstępnych szacunków z pola gazowego Juziwska można rocznie wydobywać  8-10 mld m3 gazu.  Z raportu amerykańskiej Energy Information Administration z 2013 r. wynika, że Ukraina może dysponować nawet 3,63 bln m3 gazu łupkowego. W 2015 roku wydobyła około 20 mld m3 gazu i sprowadziła zza granicy ok. 16,5 mld.

Warto dodać, że firma Yuzgas znajduje się pod kontrolą funduszu inwestycyjnego Emerston Capital Partners. Jego właścicielem jest ukraiński biznesmen Jarosław Kinach.

Więcej: Euromajdan a gaz łupkowy