IEO: 3,2 GW w fotowoltaice w 2020 roku to realny scenariusz

29 sierpnia 2018, 10:00 Alert

Według Instytutu Energetyki Odnawialnej moc zainstalowana w elektrowniach fotowoltaicznych w perspektywie 2020 roku może osiągnąć poziom 3,2GW, ale wymaga to dodatkowych działań ze strony rządu.

Według szacunków IEO, jeśli fotowoltaiki będzie się rozwijała w Polsce zgodnie z aktualnymi trendami oraz planami rządu co do tegorocznych aukcji OZE, w 2020 roku moc zainstalowana w fotowoltaice może wynieść 1,2 GW.

Jednocześnie według Instytutu w przypadku wzmocnienia wsparcia w 2020 r. łączna moc w fotowoltaice może wynieść nawet 3,2 GW. Te dodatkowe 2 GW źródeł fotowoltaicznych według IEO będzie mogło powstać pod warunkiem, że zostanie przeprowadzona dodatkowa aukcja interwencyjnej dzięki której może pojawić się 1,5 GW w segmencie farm fotowoltaicznych. Ponadto konieczne byłoby wprowadzeniu wsparcia dla fotowoltaicznych instalacji prosumenckich, co ma przynieść dodatkowe 0,5 GW mocy w tego typu instalacjach.

Z raportu IEO „Projekty Fotowoltaiczne w Polsce '2018” wynika, że w Polsce aktualnie mamy 2,1 tys. projektów z warunkami przyłączenia większych instalacji fotowoltaicznych do sieci, które były wydane w latach 2010-2018. Sumaryczna moc tych projektów przekracza 2 GW. Według IEO część z nich weźmie udział w tegorocznej aukcji na ok. 750 MW, a pozostałe mogą wziąć udział w aukcji interwencyjnej, jeśli tylko rząd podejmie taką inicjatywę.

CIRE.PL