II Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju”

21 kwietnia 2017, 12:15 Alert

W dniach 24 i 25 kwietnia 2017 roku na Politechnice Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza odbędzie się II edycja cyklicznej Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju”, organizowanej przez Katedrę Ekonomii Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza, Instytut Polityki Energetycznej im. I. Łukasiewicza oraz Studenckie Koło Naukowe „Eurointegracja”.

W dniu 24 kwietnia 2017 roku odbędą się panele plenarne, podczas których uczestnicy konferencji będą starali się odpowiedzieć na pytania:

  • Czy dalsze kupowanie ropy naftowej oraz gazu ziemnego z Federacji Rosyjskiej jest uzasadnione?
  • Czego możemy się spodziewać w sektorze elektroenergetyki, biorąc pod uwagę założenia pakietu energetyczno-klimatycznego UE?
  • Jakie są szanse i wyzwania związane z elektromobilnością, a także jakie nowe gałęzie przemysłu jesteśmy w stanie rozwijać?
  • Czy robotyzacja, digitalizacja przemysłu (ICT, IT) oraz sztuczna inteligencja mogą stanowić źródła przewag konkurencyjnych Polski w sektorze energetycznym?

Drugiego dnia uczestnicy konferencji w ramach paneli plenarnych oraz sesji posterowej dużo uwagi poświęcą kwestiom bezpieczeństwa energetycznego, rynku energii, węgla kamiennego, gazu ziemnego, transformacji energetycznej, polityki energetycznej, wykorzystania energii w transporcie czy też prognozom dotyczącym energetyki wiatrowej.

Konferencja została objęta honorowym patronatem: Ministra Energii, Ministra Środowiska, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Prezydenta Miasta Rzeszowa, Wojewody Podkarpackiego, Marszałka Województwa Podkarpackiego oraz Rektora Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza.

Wśród znakomitych prelegentów wystąpią m.in.: Prof. Piotr Moncarz (Stanford University USA, Członek Rady Nadzorczej ElectroMobility Poland SA), Andrzej Piotrowski (Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Energii), Maciej Kołaczkowski (Ekspert World Economic Forum), Paweł Turowski (Ekspert Biura Bezpieczeństwa Narodowego), Paweł Pikus (Zastępca Dyrektora Departament Ropy i Gazu w Ministerstwie Energii), Aleksander Zawisza (Zastępca Dyrektora Pionu Rozwoju Gaz-System), Ireneusz Łazor (Dyrektor PGNiG Supply&Trading – London), Jan Popczyk (Profesor Politechnika Śląska), Tomasz Rogala (Prezes Zarządu Polskiej Grupy Górniczej), Bolesław Jankowski (Wiceprezes PGR S.A.), Olgierd Dziekoński (Doradca Prezesa Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa), Marcin Korolec (Prezes Fundacji Promocji Pojazdów Elektrycznych), Włodzimierz Choromański (Profesor Politechniki Warszawskiej), Dariusz Kasperek (Szef projektu dot. autobusu elektrycznego URSUS), Tomasz Bendlewski (Dyrektor Pionu Energetyka i Gazownictwo ASSECO Poland), Adrian Kondaszewski (Ministerstwo Spraw Zagranicznych), Marcin Sienkiewicz (Dyrektor ds. Projektu HUBU Gazowego Towarowej Giełdy Energii), Aldona Kaźmierska (Zastępca Dyrektora Urzędu Regulacji Energetyki), Ryszard Gburek (Dyrektor Departamentu Dużych Przedsiębiorstw BGK), Tomasz Heryszek (Wiceprezes Zarządu ds. Handlowych Węglokoks S.A.).

Podczas Konferencji obecni będą przedstawiciele takich ośrodków akademickich z całej Polski jak: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Politechnika Łódzka, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Akademia Obrony Narodowej, Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Uniwersytet Warszawski, Collegium Civitas w Warszawie, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Jagielloński, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Politechnika Śląska, Uniwersytet Zielonogórski.

W trakcie konferencji, dzięki współpracy z Archiwum Państwowym w Rzeszowie, zostanie zaprezentowana wystawa o Ignacym Łukasiewiczu – patronie Politechniki Rzeszowskiej oraz głównego organizatora konferencji: Instytutu Polityki Energetycznej.

Sponsorami głównymi konferencji są PGNIG oraz URSUS. Partnerami konferencji są: Bank Gospodarstwa Krajowego, Polska Grupa Górnicza, MEDCOM, GC Energy. Sponsorami wspierającymi są: Gaz-System, Elektromontaż Rzeszów, Geotermia Mazowiecka, Asseco, Enea, Stowarzyszenie Elektrków Polskich, Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie oraz BitStream.

 

Konferencja będzie transmitowana na żywo w Internecie na stronach:

www.instytutpe.pl

http://rzeszownazywo.pl

https://www.facebook.com/oficjalnypolitechnikarzeszowska/

https://www.facebook.com/instytytpolitykienergetycznej/

 

 

 

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego:
Dr Mariusz Ruszel (tel. kom. 609-570-728)
Adres do korespondencji e-mail: mruszel@instytutpe.pl

Osoby do kontaktu:
Dr inż. Artur Stec (tel. kom. 603-377-133) artistec@prz.edu.pl
Iwona Filimowska (tel. kom. 733-411-900) media@instytutpe.pl
Sekretariat konferencji:
Mgr Tymoteusz Mazurkiewicz
Katedra Ekonomii Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza
Al. Powstańców Warszawy 8, 35-959 Rzeszów, tel. 17-865-14-03

 

Miejsce konferencji: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

Szczegółowe informacje: www.energy.prz.edu.pl lub www.instytutpe.pl