Radomski: Realny termin oddania Centralnego Portu Komunikacyjnego to 2030-2032 (ROZMOWA)

6 czerwca 2024, 07:35 Drogi

– Realny termin ukończenia projektu, w szczególności uruchomienie lotniska, to lata 2030-2032. Termin ten uwzględnia potencjalne opóźnienia wynikające z problemów technicznych, administracyjnych i finansowych, które są typowe dla projektów o tak dużej skali – tłumaczy ekspert ds. budownictwa i energetyki, Daniel Radomski, w rozmowie z BiznesAlert.pl.

Centralny Port Komunikacyjny. Źródło: CPK
Centralny Port Komunikacyjny. Źródło: CPK
  • – Realny termin na ukończenie projektu, w szczególności uruchomienie lotniska, to lata 2030-2032 – mówi Daniel Radomski.
  • – Cele projektu obejmują umożliwienie dalszego rozwoju transportu lotniczego oraz integrację z systemem komunikacyjnym transportu publicznego – tłumaczy ekspert.
  • – Wyzwania i ryzyka związane z projektem obejmują wiele aspektów. Po pierwsze, ze względu na ogromną skalę przedsięwzięcia, organizacja i finansowanie mogą stanowić znaczne wyzwanie – opowiada Radomski.

BiznesAlert.pl: Czy obecny rząd będzie polegał na projekcie CPK poprzedniej władzy?

Daniel Radomski: Obecny rząd prawdopodobnie będzie polegał na dokumentacji, która już została uzyskana, szczególnie w kontekście dokumentacji środowiskowej, która jest kluczowa dla realizacji projektu. Dokumentacja ta zawiera analizy i badania, które mogą być przydatne niezależnie od wprowadzanych zmian. Jednakże, szczegóły dotyczące modyfikacji w projekcie mogą jeszcze zostać zapowiedziane przez nową administrację. Istnieje możliwość, że nowe władze będą chciały dostosować projekt do swoich priorytetów i potrzeb, co może obejmować zmiany w harmonogramie, budżecie czy zakresie projektu. Ostateczne decyzje będą zależeć od bieżących analiz i konsultacji z ekspertami oraz interesariuszami.

Jaki termin według Pana jest realny na skończenie tego projektu?

Realny termin na ukończenie projektu, w szczególności uruchomienie lotniska, to lata 2030-2032. Termin ten uwzględnia potencjalne opóźnienia wynikające z problemów technicznych, administracyjnych i finansowych, które są typowe dla projektów o tak dużej skali. Warto również zauważyć, że termin ten może być skorygowany w zależności od postępów prac oraz ewentualnych przeszkód, takich jak opóźnienia w dostawach materiałów, problemy z pozyskaniem odpowiedniej liczby wykwalifikowanych pracowników czy zmiany w regulacjach prawnych. Skuteczne zarządzanie projektem oraz ścisła współpraca między różnymi instytucjami i partnerami są kluczowe dla dotrzymania tego terminu.

Jakie są główne cele ekonomiczne tego projektu?

Cele projektu obejmują umożliwienie dalszego rozwoju transportu lotniczego w Polsce, co jest istotne z punktu widzenia gospodarki i mobilności obywateli. Integracja z systemem komunikacyjnym transportu publicznego ma na celu poprawę dostępności i wygody podróży, co z kolei może zwiększyć konkurencyjność Polski jako centrum logistycznego i turystycznego. Projekt ma również na celu redukcję emisji z transportu, zarówno samochodowego, jak i krajowego lotniczego, co wpisuje się w globalne cele zrównoważonego rozwoju i walki ze zmianami klimatycznymi. Rozwój infrastruktury lotniczej i kolejowej może przyczynić się do stworzenia nowych miejsc pracy oraz pobudzenia lokalnej gospodarki poprzez zwiększenie inwestycji i aktywności gospodarczej w regionie.

Czy widzi Pan jakieś wyzwania lub ryzyka związane z projektem CPK?

Wyzwania i ryzyka związane z projektem obejmują wiele aspektów. Po pierwsze, ze względu na ogromną skalę przedsięwzięcia, organizacja i finansowanie mogą stanowić znaczne wyzwanie. Zarządzanie tak dużym projektem wymaga precyzyjnej koordynacji i monitorowania postępów na każdym etapie. Istnieje również ryzyko opóźnień z różnych przyczyn, takich jak zmiany w przepisach, trudności techniczne, czy problemy z dostawcami. Kolejnym istotnym ryzykiem jest przerwanie łańcucha dostaw, co może wpłynąć na postęp prac i dostępność kluczowych materiałów, powodując znaczne opóźnienia. Może zabraknąć wystarczającej liczby wykwalifikowanych pracowników, co w obliczu konkurencji w sektorze budowlanym może wpłynąć na tempo realizacji projektu. Wzmożone zapotrzebowanie na materiały budowlane zarówno w Polsce, jak i u sąsiadów może spowodować problemy z dostępnością materiałów i wzrost kosztów, co z kolei wpłynie na budżet projektu i może wymusić jego korekty. Wreszcie, nieprzewidziane okoliczności, takie jak konflikty zbrojne, zmiany w globalnej sytuacji ekonomicznej, czy kryzysy finansowe, mogą również wpłynąć na realizację projektu. Dlatego ostateczne zarządzanie ryzykiem i wdrożenie skutecznych strategii zapobiegawczych będą kluczowe dla sukcesu tego przedsięwzięcia.

Rozmawiał Mateusz Gibała

Pełnomocnik CPK zapewnia, że projekt nie umarł, ale potrzebuje cięcia kosztów