INGA: Rozstrzygnięto konkurs na innowacje w gazownictwie

4 września 2018, 10:45 Alert

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju rozstrzygnęło pierwszy konkurs w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia INGA, realizowanego we współpracy z Gaz-Systemem i Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem. Wsparcie otrzymają projekty, dzięki którym ma wzrosnąć konkurencyjność polskiego sektora gazownictwa.

Fot. Gaz-System

Celem ogłoszonego jesienią zeszłego roku programu jest zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności polskiego sektora gazownictwa na rynku globalnym, a w szczególności doprowadzenie do szybszego wdrażania innowacji w tym obszarze, poprawa efektywności polskiego sektora gazownictwa oraz zmniejszenie jego negatywnego oddziaływania na środowisko. Program INGA jest realizowany przez NCBR wspólnie z Gaz-Systemem i PGNiG w formule tzw. Wspólnego Przedsięwzięcia. To mechanizm współfinansowania przez NCBR prac badawczo-rozwojowych, w ramach którego NCBR przejmuje na siebie część ryzyka badawczego i wspiera finansowo w 50 proc. realizację Agendy Badawczej zawierającej najbardziej istotne problemy technologiczne i badawczo-rozwojowe dla pozostałych partnerów programu. Całkowity przewidziany budżet programu to 400 mln zł.

Projekty konkursowe zgłosiło 40 instytucji naukowych i 25 przedsiębiorstw zorganizowanych w konsorcja naukowo-techniczne. Na konkurs napłynęły 64 wnioski konkursowe o łącznej wartości 390 mln zł.

W konkursie rekomendowano do dofinansowania projekty o łącznej wysokości grantu blisko 80 milionów złotych, które będą realizowane przez konsorcja naukowe oraz naukowo-przemysłowe. – Jestem głęboko przekonany, że wybrane projekty badawczo-rozwojowe w pierwszym konkursie INGA przełożą się wkrótce na innowacyjne technologie, dzięki którym dokonamy nie tylko znaczącego postępu w obszarze poszukiwań i eksploatacji, dystrybucji gazu, obsługi naszych klientów, ale również będą one miały konkretny wymiar finansowy – skomentował Łukasz Kroplewski, wiceprezes PGNiG ds. rozwoju.- INGA jest pierwszym w NCBR przedsięwzięciem, które kompleksowo podejmuje szeroki zakres tematyki badawczej obejmujący całość łańcucha wartości w przemyśle gazowniczym i ma na celu podniesienie poziomu innowacyjności i konkurencyjności całej branży, a nie tylko rozwiązanie wybranych problemów technologicznych. Do końca roku zamierzamy podpisać umowy z wybranymi wnioskodawcami i rozpocząć realizację projektów – dodał.

– Jednym z priorytetów działalności prowadzonej przez Grupę Kapitałową GAZ-SYSTEM jest rozwój i podnoszenie konkurencyjności rynku gazu w Polsce. Przyczyniają się do tego realizowane przez naszą Spółkę projekty, takie jak rozbudowa Terminalu LNG w Świnoujściu, budowa gazociągu Baltic Pipe i połączeń z systemami krajów sąsiadujących dzięki którym możliwe będzie przestawienie kierunku przesyłu gazu w Europie z osi wschód-zachód na północ-południe. Ważną rolę w tym procesie odgrywają inicjatywy – takie jak Wspólne Przedsięwzięcia INGA – które zacieśniają współpracę pomiędzy działającymi w sektorze ośrodkami naukowymi a biznesem. Liczę, że rozstrzygnięty właśnie konkurs to dopiero pierwsze z serii wspólnych działań, które przyczynią się do wzrostu innowacyjności i konkurencyjności sektora gazowego w naszym kraju i rozwiązywania istotnych problemów badawczych – podkreśla wiceprezes Gaz-Systemu Artur Zawartko.

Dzięki wsparciu z programu mają zostać podjęte prace m.in. nad poszukiwaniem złóż węglowodorów w głębokich strukturach Karpat Zewnętrznych, nad wykorzystaniem metanu ze zlikwidowanych kopalń na terenie Górnośląskiego Zagłębia Węglowego czy rozwojem technologii otrzymywania eteru dimetylowego pod kątem zagospodarowania małych złóż węglowodorów jak również technologii tłumienia hałasu z obiektów gazowniczych i monitorowania gazociągów.

NCBR