300 mln zł na innowacje w gazownictwie. Nabór wniosków do INGA trwa do dziewiątego października

31 sierpnia 2020, 10:00 Alert
INGA
INGA. Fot. PGNiG

Jesteś przedsiębiorcą albo pracownikiem naukowym mającym innowacyjny pomysł na rozwój polskiego sektora gazowego? Chcesz wzmocnić jego konkurencyjność na rynku globalnym? Jeśli odpowiedź brzmi „tak”, weź udział w drugim już konkursie w ramach programu INGA – Innowacyjne Gazownictwo, którego organizatorami są PGNiG, GAZ-SYSTEM oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Na wsparcie rozwoju najlepszych projektów czeka aż 311 mln zł. Wnioski można składać do 9 października 2020 roku.

INGA to program mający na celu poprawę konkurencyjności oraz innowacyjności sektora gazownictwa w Polsce. Jego ważny wymiar to ekologia. Konkurs to także szansa na wdrożenie innowacyjnych technologii w praktyce. Zwycięskie projekty zyskają wsparcie w postaci badań przemysłowych lub prac rozwojowych prowadzonych przez PGNiG i GAZ-SYSTEM.

Ideą programu jest współpraca nauki z biznesem, która przyczyni się do rozwoju tego kluczowego sektora gospodarki oraz zmniejszenia oddziaływania branży energetycznej na środowisko.

Konkurs adresowany jest do przedsiębiorców i naukowców, którzy chcą rozwijać wspólne badania i technologie w sektorze gazowym. Pierwsza edycja konkursu wyłoniła tak istotne projekty B+R, jak technologia wykorzystania metanu ze zlikwidowanych kopalń na terenie Górnośląskiego Zagłębia Węglowego czy nowoczesne rozwiązania monitorowania infrastruktury gazowej. Czas na wdrożenie kolejnych przełomowych rozwiązań!

Na dofinansowanie mogą liczyć najlepsze projekty w takich obszarach, jak:

 • poszukiwanie, wydobycie węglowodorów oraz produkcja paliw gazowych (obszar PGNiG);
 • pozyskanie metanu z pokładów węgla (obszar PGNiG);
 • materiały do budowy i eksploatacji sieci gazowych (obszar wspólny PGNiG i GAZ-SYSTEM);
 • sieci gazowe (obszar wspólny PGNiG i GAZ-SYSTEM);
 • technologie związane z LNG i CNG (obszar wspólny PGNiG i GAZ-SYSTEM);
 • technologie wodorowe i paliwa gazowe (obszar PGNiG);
 • technologie stosowane we współpracy z klientami (obszar wspólny PGNiG i GAZ-SYSTEM);
 • ochrona środowiska i BHP (obszar wspólny PGNiG i GAZ-SYSTEM);
 • informatyka i cyberbezpieczeństwo (obszar GAZ-SYSTEM);
 • podziemne magazynowanie węglowodorów (obszar PGNiG).

Konkurs jest organizowany i współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo oraz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

Obecnie trwa jego druga runda. Na innowacyjne projekty czeka aż 311 mln zł wsparcia na rozwój badań i technologii, z czego połowę finansuje NCBR (w ramach środków z Funduszy Europejskich – Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój), a drugą połowę, łącznie: PGNiG SA oraz GAZ-SYSTEM SA. O granty na prace badawczo-rozwojowe mogą się ubiegać konsorcja złożone z przedsiębiorstwa i jednostek naukowych.

Pytania dotyczące konkursu można kierować:

 • w zakresie finansowym (kwalifikowalność kosztów, zasada konkurencyjności, wskaźniki, budżet projektu) na adres: inga-finanse@ncbr.gov.pl
 • w pozostałych sprawach na adres: inga@ncbr.gov.pl  oraz pod numerami telefonu:
  (0-22) 39 07 140, (0-22) 39 07 483.

Zachęcamy do udziału w konkursie! Wszystkie szczegóły na stronie: www.ncbr.gov.pl/konkurs-inga

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo