IEO podsumowuje rozwój fotowoltaiki w Polsce

15 marca 2019, 12:30 Alert

Na polskim rynku fotowoltaicznym nieustannie przybywają nowe projekty instalacji wykorzystujących energię słońca. W dużym stopniu jest to zasługa, wprowadzonego ustawą o odnawialnych źródłach energii (OZE), systemu aukcyjnego – podaje Instytut Energetyki Odnawialnej (IEO).

Panele fotowoltaiczne. Fot. Pixabay
Panele fotowoltaiczne. Fot. Pixabay

Większość projektów jest rozwijanych głównie z myślą o tym właśnie systemie wsparcia. Spośród wszystkich dotychczasowych aukcji na energię elektryczną z OZE, ta ostatnia (z 15 listopada 2018 roku) wniesie zdecydowanie największy wkład w przyrosty nowych mocy fotowoltaicznych. Szacunkowa moc wygranych projektów PV w tej aukcji może wynieść ponad 500 MW. Można przypuszczać, że fotowoltaika wciąż będzie notować trend wzrostowy na polskim rynku odnawialnych źródeł energii. Z projektu nowelizacji ustawy o OZE wynika, że moc instalacji PV w aukcji’2019 może wynieść nawet 750 MW. Biorąc pod uwagę potencjał tego rynku, warto przyjrzeć się zarówno projektom jak i stojącym za nimi inwestorom. Wychodząc naprzeciw, Instytut Energetyki Odnawialnej na podstawie danych udostępnionych przez Operatorów Sieci Dystrybucyjnych (OSD) oraz informacji publicznej, przygotował materiały dające najbardziej aktualny obraz krótkoterminowego potencjału inwestycyjnego technologii fotowoltaicznej – podaje IEO.

Bazując na danych o zainstalowanych mocach OZE udostępnianych przez URE zobrazowano na powyższym wykresie duży acz niewykorzystany potencjał projektów fotowoltaicznych na tle wydanych warunków przyłączeń do sieci oraz zawartych umów przyłączeniowych. W 2018 roku wybudowano prawie 10 razy więcej instalacji niż w poprzednim 2017 roku. Dodatkowo w 2017 zanotowano spadek mocy zainstalowanej w stosunku do trendu z poprzednich lat. Powodem tego mogła być zmiana systemu wsparcia z zielonych certyfikatów na system aukcyjny, który został uruchomiony w 2016 roku. W 2017 już nie było możliwości budowy instalacji PV pod system zielonych certyfikatów, zaś budowa instalacji PV z pierwszej aukcji (z grudnia 2016 roku) nie została jeszcze ukończona, gdyż inwestorzy mieli na ich realizację 24 miesiące.

W bazie projektów fotowoltaicznych opracowywanej przez Instytut Energetyki Odnawialnej znajdują się dane, które pozwalają na uzyskanie dokładniejszych informacji o projektach. Między innymi czy dany projekt uzyskał już decyzję środowiskową bądź budowlaną, kto jest inwestorem lub jaka jest dokładna lokalizacja inwestycji i jej moc.

Na początku bieżącego roku Instytut przygotował aktualizację tej bazy o nowe projekty, które uzyskały warunki przyłączenia do sieci dystrybucyjnej w miesiącach od lipca do października 2018 roku. W tym okresie czterech głównych operatorów sieci dystrybucyjnych zatwierdziło 374 nowych projektów fotowoltaicznych, wśród których blisko 150 uzyskało już warunki przyłączenia do sieci. Łączna moc przyłączeniowa nowych instalacji wynosi około 380 MW. Ogólnie w bazie znajduje się około 2 tysiące projektów w tym 383 ukończonych i prawie 1800 projektów aktualnych.

Aktualizując bazę Instytut Energetyki Odnawialnej zidentyfikował około 50 nowych inwestorów. Dodatkowo wskazano także spółki, które są właścicielami wszystkich lub prawie wszystkich akcji danego inwestora, aby można było zobaczyć, ile i jakie projekty prowadzą duże koncerny z tej branży. Nowe projekty najczęściej mają moc przyłączeniową do 1 MW i w ostatnim czasie uzyskały decyzję środowiskową. Może to wskazywać, że część z tych projektów jest przygotowywana na tegoroczną aukcję OZE.

Instytut przygotował także raport podsumowujący stan projektów fotowoltaicznych w Polsce. Znalazła się w nim między innymi struktura przestrzenna nowych projektów oraz informacje o największych inwestorach. W raporcie przedstawiono także rozkład mocy projektów z podziałem na zakresy mocy na przestrzeni ostatnich lat.

Można zauważyć, że najwięcej nowych projektów powstaje w zakresie mocy od 0,5 do 1 MW. Jest to utrzymujący się trend, ponieważ także w poprzednich latach powstawało dużo inwestycji w tym zakresie mocy. Jest to najprawdopodobniej spowodowane działającym od trzech lat aukcyjnym systemem wsparcia. Wśród największych projektów, czyli tych o mocy od 5 MW do 60 MW widać pewien spadek łącznej mocy planowanych inwestycji, co może być spowodowane kalkulacją inwestorów, którym nie opłaca się zbyt wcześnie ponosić pełnych kosztów opłat zwianych z procedurą przyłączania do sieci lub może być spowodowane przyczynami obiektywnymi.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych danych o nowych, aktualnych i ukończonych projektach fotowoltaicznych, ich stanie zaawansowania oraz inwestorach, którzy prowadzą te projekty zachęcamy do zapoznania się z aktualizacją bazy danych projektów fotowoltaicznych dostępną w sklepie IEO.

Instytut Energii Odnawialnej