Irlandczycy z San Leon Energy będą wydobywać ropę w Nigerii

29 marca 2016, 11:30 Alert
ropanaftowa

(Directors Talk/Bartłomiej Sawicki)

Irlandzki koncern San Leon Energy poinformował o zabezpieczeniu  73 mln euro na zakup kanadyjskiej spółki Mart Resources, zajmującą się m.in. eksploatacją ropy naftowej w Nigerii. Koncern liczy na szybkie przepływy pieniężne wynikające z tej transakcji.

Koncern, aby sfinalizować transakcje zwiększył zadłużenie, mimo to do sfinalizowania transakcji firma potrzebuje jeszcze 100 mln dol. W styczniu koncern zdecydował o przejęciu za 180 mln dol., spółki Mart Resources. Dzięki tej transakcji, koncern stanie się właścicielem 9,72 proc. udziałów w nigeryjskim polu naftowym OML18 wydobywającym ponad 30.000 baryłek ropy dziennie. Pierwsza części transakcji została sfinalizowana. Koncern zabezpieczył już 4,05 proc. udziałów w nigeryjskim złożu ropy naftowej.

San Leon Energy od kilku miesięcy informuje o prowadzonych pracach mających na celu uzyskanie jak najszybszego wydobycia na posiadanych koncesjach w celu zwiększeniu przepływów pieniężnych. Aby osiągnąć postawiony sobie cel, spółka przejmuje udziały w złożu, gdzie trwa już wydobycie surowca.

Wyzwaniem inwestycyjnym i technologicznym dla udziałowców tego złoża są możliwości eksploatacyjne panujące na tym złożu. Około 40 proc. ropy naftowej na tej koncesji można opłacalnie wydobyć jednak przy cenie baryłki ropy ponad dwukrotnie wyższej niż obecnie.