Jabłoński: LOT potrzebuje restrukturyzacji

24 kwietnia 2013, 11:53 Infrastruktura

Ireneusz Jabłoński, ekspert Centrum im. Adama Smitha:

Czy sprawa bankructwa PLL Lot jest przesądzona tego nie wiem. Pełną wiedzę na ten temat posiada zarząd tej firmy, jej rada nadzorcza i właściciel czyli (w 2/3) państwo. Uważam, że są jednak sposoby na poprawienie wyników tej spółki. W najgorszym razie można by przeprowadzić kontrolowaną likwidację przedsiębiorstwa, a jego zdrowe aktywa przenieść do innego o podobnym profilu działalności. A jednocześnie z obecnej spółki pozbyć się tych zasobów i aktywów, które ujemnie wpływają na jej wyniki finansowe i powodują niewydolność ekonomiczną. Zarząd firmy posiadający pełną wiedzę na temat faktycznej wartości jej aktywów, powinien moim zdaniem zaproponować następującą strategię. Jeżeli widziałby realne szanse – przeprowadziłby restrukturyzację tego przedsiębiorstwa. Gdyby jednak takich szans nie było, lub koszt ewentualnej restrukturyzacji okazałby się zbyt wysoki, winien zaproponować pełną likwidację spółki i przeniesienie zdrowych aktywów i zasobów do nowej spółki. Mogłaby nosić podobną lub wręcz taką samą nazwę i podjąć działalność gospodarczą mającą sens ekonomiczny. Trudno mi powiedzieć na ile zarząd PLL Lot ma zmonitorowaną obecną sytuację ekonomiczno-finansową spółki. Zakładając, że posiada już teraz pełną wiedzę na ten temat, to na wypracowanie strategii docelowej i podjęcie decyzji jej realizacji, potrzebuje kilka miesięcy – do dwóch kwartałów. Oczywiście przy odpowiednim zaangażowaniu i wystarczającej determinacji.