Jaczewska: Liczymy na globalne porozumienie klimatyczne

12 listopada 2013, 08:50 Energetyka

Wierzymy w sens globalnego porozumienia klimatycznego, dlatego zależało nam, by tegoroczna Konferencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu odbyła się właśnie u nas – mówi wiceminister środowiska Beata Jaczewska w rozmowie z portalem Poland.gov.pl.

–  Polska przede wszystkim sprawuje prezydencję w rozumieniu zbliżonym do prezydencji w Unii Europejskiej. Mamy więc zapewnić wszystkim stronom wsparcie podczas rozmów, odgrywać niekiedy rolę mediatora. Oznacza to również, że wszystkie możliwe porozumienia są wykuwane w obecności polskiego ministra środowiska, co jest dla nas niezwykle ważne. Minister Marcin Korolec od 11 listopada przez najbliższy rok będzie pełnił funkcję prezydenta COP – mówi Jaczewska.

Polska ma gospodarkę w przeważającej mierze opartą na paliwach kopalnych i nie możemy dopuścić do tego, by znaczące obniżenie emisji gazów cieplarnianych upośledziło naszą gospodarkę – ocenia – W kwestii przygotowania umowy globalnej finalne stanowisko naszego kraju jest zbieżne ze stanowiskiem UE. Chodzi przede wszystkim o wypracowanie takiego porozumienia klimatycznego, które zostanie przyjęte przez wszystkie państwa członkowskie ONZ, w odróżnieniu od Protokołu z Kioto, który nie został ratyfikowany chociażby przez Stany Zjednoczone. Bo jednostronne deklaracje Unii Europejskiej problemu globalnego ocieplenia nie załatwią.

Źródło: Poland.gov.pl