Jakóbik: Poligon doświadczalny w Krakowie (FELIETON)

6 września 2019, 07:31 Środowisko
Krakowski Kazimierz. Źródło: Wikipedia
Krakowski Kazimierz. Źródło: Wikimedia

Od niedzieli 1 września w Krakowie nie wolno palić w piecach drewnem ani węglem. To poligon doświadczalny będący przykładem dla innych miast Polski – pisze Wojciech Jakóbik, redaktor naczelny BiznesAlert.pl.

Dobry przykład

Pierwsze zgłoszenie o łamaniu nowego przepisu pojawiło się kilka minut po północy z soboty na niedzielę. Urzędnicy i strażnicy miejscy planują prawie pięć tysięcy kontroli w sezonie grzewczym, kiedy powstaje najwięcej smogu, właśnie przez ogrzewanie z wykorzystaniem materiałów niedozwolonych.

Warto przypomnieć, że zakaz palenia węglem od początku budził obawy mieszkańców. Przegrali oni sprawę w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym, który oddalił skargę na tak zwaną uchwałę antysmogową przyjętą przez sejmik małopolski. Skarga zawierała oskarżenie, że uchwała ogranicza wolność wyboru paliwa. Sąd uznał, że została przyjęta po konsultacjach społecznych.

Zły przykład

Doświadczenia Krakowa z procesu legislacyjnego uchwały antysmogowej oraz odbioru społecznego regulacji po 1 września 2019 roku mogą posłużyć innym miastom za wzór działania. Może się ona stać pozytywnym przykładem w przeciwieństwie do strefy czystego transportu na krakowskim Kazimierzu, która po korektach radnych stała się wydmuszką i obecnie każdy może wjechać samochodem do zabytkowej dzielnicy, która w założeniu pomysłodawców ustawy miała być wolna od zanieczyszczeń z transportu.

Wnioski

Oba przykłady przytoczone powyżej pokazują, że społeczeństwo może różnie odbierać zmiany regulacji na rzecz ochrony powietrza, ale główna odpowiedzialność spoczywa cały czas na politykach, którzy powinni forsować ambitne regulacje nie obawiając się presji społecznej. Ta z kolei zależy od mediów, których rzetelna informacja na temat zjawiska smogu już przyniosła zmianę akceptacji społeczeństwa dla walki ze smogiem i ten trend będzie się utrzymywał. Należy przyglądać się krakowskiemu poligonowi doświadczalnemu i czerpać z niego lekcje. Walka ze smogiem to zadanie ponadpartyjne i warto działać ambitnie jak Kraków.