Jarosik: Stało się – kontrola nad Grupą Ciech S.A. została przejęta

6 czerwca 2014, 12:00 Gaz. Energetyka gazowa

KOMENTARZ

Anna Jarosik

Frost & Sullivan

Jak donoszą media KI Chemistry s. a. r. l. (spółka zależna Kulczyk Investments) kupiła ponad 26,95 milionów akcji Grupy Ciech, co stanowi pakiet większościowy, czyli 51,1%. To przede wszystkim Skarb Państwa skusił się na ofertę złożoną przez KI Chemistry s.a.r.l., która w ostatnich dniach podwyższyła początkową cenę za akcje z 29,5 PLN do 31,0 PLN. Skarb Państwa sprzedał swoje 20,4 mln akcji (38,72 proc.) co stanowiło całość posiadanych akcji Grupy Ciech S.A.

Mimo zaskoczenia i słyszanego z różnych stron sceptytyzmu, można było spodziewać się takiego obrotu sprawy, zwłaszcza po otrzymaniu zgody od Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) i Ukraińskiego Urzędu Antymonopolowego (Antymonopolnyj Komitet Ukrainy). Niemniej jednak można śmiało przyznać, że byla to atrakcyjna oferta wsparta godnym uwagi planem rozwojowym, która została złożona w odpowiednim dla Grupy Ciech S.A. czasie.

KI Chemistry s.a.r.l. ma na swoim koncie sukcesy związane z dobrym inwestowaniem i planowaniem strategicznym. A faktem jest, że Grupie Ciech S.A. bardzo potrzebny był, i nadal jest, nowy inwestor, który jednocześnie zaproponuje skuteczną i długoterminową strategię rozwoju, a tym samym strategię wyjścia grupy z kłopotów i nada początek nowemu rozdziałowi w ponad 65-letniej działalności grupy. Spółce zależy na polepszeniu swojej sytuacji, sama poddaje się zmianom i jest po pierwszym etapie restrukturyzacji, w którym zminimalizowano najważniejsze zagrożenia. Bezapelacyjnie można uznać ten ruch za dużą szansę dla Grupy Ciech S.A., która od dłuższego czasu boryka się z utrudnieniami finansowymi. Teraz można się spodziewać, że spólka przyspieszy realizację swoich założeń i planów rozwojowych.

Dostrzegalne jest, że przejęcie przez KI Chemistry s. a. r. l. pakietu większościowego akcji Grupy Ciech S.A. wzbudziło spore ożywienie na rynku w Polsce i nie tylko. Każda taka zmiana budzi dalsze zainteresowanie inwestorów, a wynikiem tego może być sukcesywne umacnianie się polskiego przemysłu chemicznego na rynku światowym. Również obecni krajowi liderzy rynku chemicznego z zaciekawieniem obserwują zmiany zachodzące wśród konkurencji. Wiele firm m.in. Grupa Azoty zastanawia się, jaki jest plan rozwoju Grupy Ciech S.A. i jakie będą pierwsze kroki dotyczące zmian sugerowanych przez KI Chemistry. Oficjalnie wiadomo, iż celem zapowiadanym przez KI Chemistry jest dalsze wspieranie spółki w jej dotychczasowej oraz planowanej działalności, a także podjęcie działań mających na celu wzmocnienie sytuacji rynkowej i finansowej grupy. Kolejnym z założeń jest dążenie do centralizacji działalności spółki Ciech S.A. wraz z pozostałymi spółkami w ramach grupy kapitałowej. Istotny jest również plan współdzialania spółek w celu obniżania kosztów operacyjnych działania spółek w grupie kapitałowej.

Wprawdzie obecnie nie są znane wszystkie plany dalszego rozwoju Grupy Ciech S.A., jednak kolejny zastrzyk kapitału oraz zdecydowana, konsekwentna i długoterminowa strategia mogą być szansą na poważne i efektywne wzmocnienie pozycji firmy na rynku. Jednocześnie zapowiadane plany związane z reorganizacją spółki w ramach grupy kapitałowej wsparte strategiczną współpracą pomiędzy wzywającym a spółką dają nadzieję na sformułowanie konkretnych planów dla grupy, a w konsekwencji rozwój Ciechu, jednego z bardziej znaczących graczy rynku chemicznego w Polsce.

***

Dr Anna Jarosik jest starszym analitykiem rynku chemicznego w globalnej firmie doradczej Frost & Sullivan.