Jarski: Polska musi liczyć się z cyberatakami

22 grudnia 2016, 15:15 Bezpieczeństwo
komputer cyfryzacja cyber praca

Spośród przewidywań Trend Micro najważniejsze dla Polaków są te, które wpisują się w nasze położenie geograficzne oraz aktualne wyzwania polityczne. Zwróciłbym zatem przede wszystkim uwagę na kwestie dezinformacji czy też wojny informacyjnej. Jesteśmy uczestnikiem rozgrywki gigantów polityki międzynarodowej, którzy mają swój interes w tym, aby grać na naszych uczuciach, wzniecać niepokoje społeczne czy brak zaufania do władzy i współpracy międzynarodowej – mówi portalowi Biznes Alert Michał Jarski, Regional Director CEE w firmie Trend Micro.


Firma Trend Micro opublikowała obszerny raport dotyczący zagrożeń czekających nas w przyszłym roku. W nadchodzącym roku można się spodziewać coraz częstszych i groźniejszych ataków cybernetycznych. Ich inicjatorzy, dostosowując się do zmian w świecie technologii, będą korzystać ze zróżnicowanych technik. Tak brzmią przewidywania ekspertów Trend Micro zawarte w opracowaniu „The Next Tier – 8 Security Predictions for 2017 (Kolejna warstwa – 8 prognoz dotyczących cyberbezpieczeństwa na 2017 r.)”.

Trzeba wziąć pod uwagę wszelkie próby wymuszeń – czy to w formie ransomware, czy manipulacje drogą poczty elektronicznej. Te ostatnie są wcale przypadkami egzotycznymi, choć występują w mniejszej skali. Cyberprzestępcy dysponują coraz większymi kwotami, a więc mogą doskonalić swoje narzędzia i dostosowywać się do polskiej specyfiki i języka polskiego. To sprawia, że fałszywe maile wyglądają jak rzeczywiste wiadomości pochodzące od firmy energetycznej czy kurierskiej, powodując coraz większą skuteczność takich działań.

Nie można też zapominać o nowym rozporządzeniu GDPR (General Data Protection Regulation – ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) wprowadzonym przez Komisję Europejską. Dotyczy ono wszystkich uczestników rynku, zarówno graczy komercyjnych, jak i niekomercyjnych. Jak pokazuje raport firm Trend Micro i VMware, stan przygotowania do wdrożenia tych regulacji w Polsce jest niewielki. Istnieje więc ogromne ryzyko – jeśli nie ataków, to chaotycznych ruchów w przypadku nagłych prób zabezpieczenia danych przed wyciekami.

Jak widać, wnioski nie są, niestety, budujące. Niezwykle szybki rozwój technologii przynosi nowe niebezpieczeństwa. Cyberprzestępcy stosują coraz bardziej zróżnicowane techniki oraz szukają nowych płaszczyzn umożliwiających cyberataki. Co naturalnie nie znaczy, że nie możemy się bronić. Przede wszystkim konieczna jest edukacja.