Jesienią dojdzie do połączenia projektów ustawy o deputacie węglowym

22 września 2016, 07:15 Alert

W ostatnich miesiącach tego roku rządowy projekt ustawy o deputacie węglowym dla emerytów górniczych ma zostać zespolony w Sejmie z projektem obywatelskim. Wcześniej projekt omówi Rada Dialogu Społecznego – poinformował w środę wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski.

W czerwcu w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie obywatelskiego projektu, gwarantującego darmowy deputat węglowy z budżetu państwa dla wszystkich emerytów górniczych. Związek Zawodowy Górników w Polsce i inne organizacje związkowe zebrały pod tym projektem 126 tys. podpisów. Po pierwszym czytaniu projekt trafił do sejmowej komisji ds. energii i skarbu państwa. Równolegle Ministerstwo Energii rozpoczęło prace nad rządowym projektem w tej sprawie.

Fot. Wikimedia Commons

Podczas środowej debaty w Senacie, dotyczącej przyjętej przed tygodniem przez Sejm nowelizacji ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego, wiceminister Tobiszowski poinformował, że rządowy projekt, nad którym prace resort energii zakończył w czerwcu, jest obecnie na etapie uzgodnień międzyresortowych.

– We wrześniu oficjalnie wystąpiliśmy do ministerstw o komentarz do projektu. Następnie w okolicach października-listopada ustawa trafi do Rady Dialogu Społecznego (…). Myślę, że po konsultacjach społecznych w listopadzie-grudniu powinniśmy mieć tę ustawę z powrotem w parlamencie – dodał wiceminister wskazując, iż zaopiniowanie projektu przez RDS było inicjatywą jej członków.

Gdy rządowy projekt po konsultacjach społecznych trafi do Sejmu, ma być zespolony z projektem obywatelskim, który w czerwcu trafił już do sejmowej komisji. – Chcemy te dwa projekty ,,zstrzelić” razem, żeby wypracować jedno stanowisko. Jesteśmy po rozmowie ze stroną społeczną, że akceptuje taki tryb postępowania – zapewnił Tobiszowski.

Według wcześniejszych zapowiedzi przedstawicieli Ministerstwa Energii, gotowe rozwiązanie dotyczące deputatu powinno być gotowe przed końcem tego roku, aby mogło wejść w życie od 1 stycznia 2017 r.

Deputat węglowy, czyli uprawnienie do określonej ilości bezpłatnego węgla rocznie, to bardzo stare uprawnienie górnicze, przysługujące tradycyjnie zarówno pracownikom jak i emerytom czy rencistom górniczym. Wynika z układów zbiorowych pracy lub porozumień wewnątrz spółek. Jednak ze względu na przekształcenia i oszczędności w górnictwie, dziś nie wszyscy uprawnieni otrzymują deputat, a świadczenie dla tych, którzy je dostają, jest finansowane z różnych źródeł. Obecnie istnieje siedem różnych sposobów realizacji tego świadczenia.

Deputat może być realizowany w naturze, czyli w postaci węgla do ogrzewania domu czy mieszkania lub w formie ekwiwalentu pieniężnego, czyli wypłaty równowartości węgla. Według autorów projektu obywatelskiego ich inicjatywa ma służyć przede wszystkim uporządkowaniu obecnego chaosu prawnego i nie wiąże się z postulatem nowych uprawnień dla emerytów górniczych. Koszt realizacji projektu obywatelskiego jego autorzy szacują na 280-290 mln zł. Emerytów uprawnionych do deputatu jest ok. 160 tys.

Formalnie obywatelski projekt dotyczy nowelizacji ustawy z 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego. Inicjatorzy proponują wprowadzenie do ustawy zapisu, że deputat przysługuje m.in. „byłemu pracownikowi kopalni bądź zakładu górniczego, który posiadał uprawnienia do deputatu węglowego na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów, a uprawnienia te zostały mu zabrane bądź zawieszone na mocy decyzji zarządów spółek węglowych”. Inna kluczowa zmiana zaproponowana w tym projekcie dotyczy tego, że wskazane w ustawie zadania i świadczenia miałyby być finansowane z dotacji budżetowej.

Polska Agencja Prasowa