Jest podział kosztów Gazociągu Polska-Litwa

21 maja 2018, 10:15 Alert

Operatorzy systemów przesyłowych krajów bałtyckich i Polski 11 maja 2018 r. zakończyli proces podpisywania umowy w sprawie transgranicznej alokacji kosztów projektu gazowego połączenia międzysystemowego Polska-Litwa (GIPL).

Gazociąg Polska - Litwa GIPL. Fot. Gaz-System
Gazociąg Polska - Litwa GIPL. Fot. Gaz-System

Umowa została podpisana pomiędzy GAZ-SYSTEM, Amber Grid (Litwa), Conexus Baltic Grid (Łotwa) oraz Elering (Estonia) i określa praktyczne zasady wdrożenia decyzji Europejskiej Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER) w sprawie transgranicznej alokacji kosztów dla projektu GIPL.

Zawarte porozumienie reguluje wzajemne zobowiązania pomiędzy operatorami systemów przesyłowych gazu (OSP) wynikające z implementacji wspomnianej decyzji ACER. Precyzuje metodę obliczania i korekty rekompensat należnych do zapłaty przez bałtyckich OSP polskiemu operatorowi systemu przesyłowego – GAZ-SYSTEM. Dotyczy również kwestii ewentualnego zwrotu części lub całości tych rekompensat w przypadku, gdy projekt GIPL po stronie polskiej będzie generować dochody wyższe niż określone w decyzji ACER na podstawie przeprowadzonych analiz ekonomicznych projektu.

Podpisanie umowy w sprawie transgranicznej alokacji kosztów projektu GIPL toruje drogę do zawarcia umowy regulującej prawne, biznesowe i techniczne aspekty realizacji projektu, stanowiącej jednocześnie wspólne zobowiązanie stron do realizacji inwestycji (Final Investment Decision, FID) pomiędzy spółką GAZ-SYSTEM a Amber Grid.

W bieżącym roku planowane jest ogłoszenie pierwszych przetargów publicznych na roboty budowlane i dostawy rur.

Gaz-System