Jest umowa ws. autocysterny dla lotniska w Szymanach

28 kwietnia 2015, 16:57 Alert

(Port Lotniczy Olsztyn – Mazury)

W dniu 28 kwietnia 2015 r. w Porcie Lotniczym Olsztyn-Mazury podpisana została umowa na dostarczenie autocysterny lotniskowej na paliwo JET-A1 zgodnie z postępowaniem „Zakup, instalacja i uruchomienie urządzeń do utrzymania lotniska i obsługi  naziemnej samolotów wraz z  Infrastrukturą telekomunikacyjną służb lotniska w ramach realizacji projektu pn. : „Regionalny Port Lotniczy Olsztyn – Mazury – zapisanego w indykatywnym wykazie indywidualnych projektów kluczowych  Regionalnego Programu Operacyjnego Warmii i Mazur na lata 2007 – 2013” pomiędzy zarządzającą lotniskiem spółką Warmia i Mazury Sp. z o.o. reprezentowaną przez Pana Leszka Krawczyka – Prezesa Zarządu a firmą Stokota Sp. z o.o. reprezentowaną przez Pana Tomasza Miłosza – Wiceprezesa Zarządu.  

Firma Stokota wygrała 3 część przetargu ogłoszonego w styczniu 2015 roku.

Cysterna stanowić będzie jeden z elementów infrastruktury paliwowej na lotnisku. Jej głównym przeznaczeniem będzie transport paliwa lotniczego JET-A1 bezpośrednio do samolotów.

Zgodnie z umową firma Stokota musi dostarczyć autocysternę do dnia 31 sierpnia 2015 roku. Koszt zakupu pojazdu to 1 220 160 zł.