Nowa umowa ArcellorMittal Poland i JSW na koks

20 marca 2018, 06:15 Alert

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. poinformowała, iż w dniu 19 marca 2018 roku została zawarta umowa na sprzedaż węgla koksowego pomiędzy z ArcelorMittal Poland S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej i ArcelorMittal Ostrawa A.S. z siedzibą w Ostrawie.

fot. Dawid Lach / JSW

Umowa, o której mowa powyżej została zawarta na okres 3 lat, począwszy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2020 roku z możliwością automatycznego przedłużenia Umowy ponad rok 2020, co roku o jeden rok, począwszy od 2018 roku, maksymalnie do końca 2027 roku. Umowa będzie podlegała przedłużeniu na kolejny rok po uzgodnieniu struktury jakościowo – ilościowej jeżeli żadna ze stron nie dokona jej wypowiedzenia. W trzyletnim okresie obowiązywania Umowy jej szacunkowa wartość wyniesie 4,5 mld PLN. Po roku 2020 szacunkowa roczna wartość Umowy może wynieść około 1,5 mld PLN.

W oparciu o tę Umowę zawierane będę umowy roczne. Szczegółowe ich warunki cenowe będą uzgadniane w okresach kwartalnych. Pozostałe zapisy Umowy są standardowe dla tego rodzaju umów.

Jastrzębska Spółka Węglowa