JSW: Emisja akcji może przynieść 500-800 mln zł

30 sierpnia 2016, 12:30 Alert

Emisja akcji JSW to wariant podstawowy, choć na decyzję o jej przeprowadzeniu w przyszłym roku mogą wpływać ceny węgla. Spółka szacuje, że potencjalna wartość emisji może wynieść 500-800 mln zł – poinformował Robert Ostrowski, wiceprezes JSW.

JSW analizuje różne formy pozyskania dodatkowego finansowania, co obejmuje zarówno instrumenty dłużne, jak i equity do końca I połowy roku, z czego znaczną część w IV kwartale tego roku.”Emisja akcji to wariant podstawowy, ale nie jest przesądzona. Będziemy go realizować, ale jeśli ceny węgla zadziałają na plus, to będziemy się zastanawiać” – powiedział dziennikarzom Ostrowski.

„W zależności od tego jak będą wyglądać ceny na węgiel i koks, będziemy oceniać, czy kwota zakładana w modelu finansowym na I półrocze poprzez SPO będzie konieczna, czy uzupełnimy ją nadwyżką wpływów z działalności operacyjnej” – powiedział wiceprezes na konferencji.

Dodał, że wariant SPO nie będzie rozpatrywany na ten rok, decyzja może zapaść na przełomie roku albo na początku przyszłego roku.Pytany o potencjalną wartość emisji akcji odpowiedział: „Mówimy o kwocie przynajmniej 500 mln zł”.Proszony o doprecyzowanie Ostrowski powiedział, że ta kwota może mieścić się w przedziale 500-800 mln zł.

„Zakładamy, że udział Skarbu Państwa w akcjonariacie nie spadnie poniżej 34 proc.” – dodał.Poinformował, że w ujęciu cashowym spółka może osiągnąć breakeven przy cenie węgla koksowego na poziomie 100 USD/t.
„Naszym celem jest jednak także zbudowanie bufora środków” – powiedział Robert Ostrowski.Pytany, czy rozważane jest zaoferowanie nowych akcji jakiemuś podmiotowi Skarbu Państwa, wiceprezes odpowiedział: „Liczymy, że rynek odpowie pozytywnie na emisję i pozyskamy środki z wolnego rynku, przynajmniej w dużej części”.

Poinformował, że w IV kwartale tego roku JSW chce pozyskać 300 mln zł długu.”To będzie kolejna transza w ramach programu obligacji, skierowana do nowego inwestora” – powiedział wiceprezes, nie podając szczegółów. JSW zawarła w poniedziałek porozumienie z obligatariuszami: PKO BP, Bankiem Gospodarstwa Krajowego, PZU oraz Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń na Życie. Uzgodniła warunki dalszej działalności i spłaty obligacji na kwotę 700 mln zł oraz 163,8 mln USD.
Nowy harmonogram zakłada wydłużenie spłat o 5 lat, czyli do 2025 r. i obniżenie pierwotnie uzgodnionej kwoty w początkowym okresie. W latach 2016-18 obowiązkowy wykup obligacji ma wynieść po 50 mln zł.

Rozszerzono katalog zdarzeń skutkujących obowiązkiem wcześniejszego wykupu obligacji. Wprowadzono m.in. mechanizm „cash sweep”, który zakłada przeznaczenie na wcześniejszy wykup części nadwyżki wygenerowanych środków pieniężnych począwszy od połowy 2019 roku.Do czasu całkowitego wykupu obligacji zarząd JSW będzie mógł rekomendować walnemu wypłatę dywidendy jedynie przy określonym poziomie wskaźnika pokrycia obsługi długu.

Ostrowski pytany, od kiedy spółka potencjalnie mogłaby wypłacać dywidendę, odpowiedział: „Nie chcę się odnosić, kiedy będzie dywidenda. Cash sweep nas trochę blokuje. Zakładamy, że mimo wszystko priorytetem będzie wykup obligacji, ale mamy mechanizmy zabezpieczające przed drenowaniem spółki przez obligatariuszy”.

Polska Agencja Prasowa