JSW planuje wyemitować obligacje o wartości do 300 mln zł, które ma objąć TF Silesia

16 września 2016, 14:45 Alert

NWZ JSW zdecyduje o emisji nowych obligacji o wartości do 300 mln zł, które ma objąć TF Silesia – wynika z projektów uchwał na walne zwołane na 13 października.

W projekcie uchwały zaznaczono, że objęcie obligacji przez Towarzystwo Finansowe Silesia „będzie uzależnione m.in. od otrzymania opinii potwierdzającej rynkowość takiej transakcji”.

14 września rada nadzorcza JSW pozytywnie zaopiniowała wniosek zarządu w sprawie zmian w programie emisji obligacji oraz emisji obligacji nowej serii w ramach ustanowionego programu emisji obligacji, który ma na celu realizację zawartej pod koniec sierpnia umowy restrukturyzacyjnej regulującej proces restrukturyzacji finansowej, operacyjnej i majątkowej spółki.

– Warunkiem koniecznym do realizacji ww. umowy restrukturyzacyjnej jest m.in.: – dołożenie przez JSW najwyższych starań w celu pozyskania dodatkowego finansowania, w tym pozyskania finansowania w czwartym kwartale poprzez zwiększenie kwoty programu emisji obligacji (emisja nowej serii obligacji) o co najmniej 300 mln zł do dnia 31 października 2016 r.” – napisano w uzasadnieniu do projektu uchwały.

– Konieczność pozyskania takiego finansowania określona została również w modelu finansowym, zawierającym projekcje finansowe grupy kapitałowej JSW na lata 2016-2025 z dnia 03.08.2016 r. – dodano.

Spółka podała, że objęcie obligacji będzie uzależnione m.in. od otrzymania opinii potwierdzającej rynkowość transakcji, dokonania zmian harmonogramu wykupu obligacji przez JSW, m.in. poprzez wydłużenie okresu spłaty obligacji o 5 lat (tj. do 2025 r.), przedstawienia w terminie do 15 października 2016 r. zgody organów korporacyjnych JSW na pozyskanie finansowania w czwartym kwartale.

Zgodnie ze statutem JSW warunkiem koniecznym do przeprowadzenia emisji nowej serii obligacji wraz z ustanowieniem zabezpieczeń na majątku JSW oraz zmiany terminu zapadalności dotychczas wyemitowanych obligacji w ramach programu emisji obligacji jest uzyskanie zgody walnego.

Polska Agencja Prasowa