JSW stawia na innowacje

7 czerwca 2017, 13:15 Alert

6 czerwca oficjalnie zainaugurowała działalność spółka JSW Innowacje wchodząca w skład grupy kapitałowej JSW.

Tadeusz Wenecki - Prezes Zarządu JSW Innowacje / fot. Tomasz Siemieniec

Nowo powstały podmiot stanie się kompleksowym zapleczem badawczo-rozwojowym całej grupy kapitałowej. JSW Innowacje będzie wspierała podstawową działalność Grupy JSW, czyli produkcję i przeróbkę węgla oraz produkcję koksu. Uroczyste otwarcie spółki uświetniło posiedzenie Rady Programowej International Mining Forum 2017, którego tegorocznym gospodarzem jest JSW.

W katowickiej siedzibie JSW Innowacje oficjalnie zaprezentowano misję i cele nowo powstałej spółki oraz ramowy program kongresu IMF. Obrady rozpoczął Tadeusz Wenecki, prezes JSW Innowacje, która jest partnerem strategicznym międzynarodowego kongresu. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Rady Programowej oraz Komitetu Naukowego IMF m.in. Daniel Ozon, p. o. prezesa JSW sprawujący funkcję przewodniczący Rady Programowej IMF oraz Artur Dyczko, pełnomocnik zarządu JSW ds. technicznych i wiceprzewodniczący Rady Programowej.

Innowacje, nowoczesne technologie i optymalny rozwój

JSW Innowacje będzie rozwijać technologie i systemy zwiększające potencjał i możliwości całej grupy kapitałowej JSW. Jednym z głównych zadań nowej spółki będzie przygotowanie, zarządzanie i realizacja strategicznych programów badań naukowych i prac rozwojowych, które będą bezpośrednio przekładać się na rozwój JSW.

– Nowoczesne technologie, innowacje oraz właściwie prowadzone inwestycje umocnią pozycję Spółki jako wiodącego producenta węgla koksowego i czołowego producenta koksu na rynku europejskim – powiedział Daniel Ozon, p. o. prezesa JSW. – Wykorzystanie nowoczesnych technologii to właściwy trend, który nie tylko zapewni JSW optymalny rozwój, ale również wyznaczy kierunki dla całego górnictwa. Tegoroczny, czerwcowy kongres IMF, którego jesteśmy gospodarzem, poświęci również wiele miejsca tej tematyce. Mamy nadzieję, że stanie się miejscem owocnego dialogu technologicznego Polska – Świat, które otworzy nowe możliwości dla innowacyjnych rozwiązań w górnictwie.

JSW Innowacje poza zwiększeniem efektywności w obszarach wydobycia węgla i produkcji koksu pracować będzie nad nowoczesnymi rozwiązaniami dotyczącymi zagospodarowania zasobów i odpadów oraz innowacyjnych rozwiązań w rewitalizacji terenów poprzemysłowych w obrębie Grupy JSW.

Najważniejsza działalność nowej spółki

 • Inicjowanie, przygotowanie i prowadzenie projektów badawczo – rozwojowych dla Grupy JSW;
 • Współpraca z kopalniami, zakładami przeróbczymi, koksowniami w celu poprawy efektywności produkcji w Grupie JSW;
 • Pozyskiwanie finansowania projektów z funduszy unijnych;
 • Monitorowanie osiągnięć dorobku naukowego w obszarze górnictwa oraz dyscyplin mających wpływ na rozwój nowych technologii;
 • Tworzenie bazy wiedzy o prowadzonych badaniach i projektach, powstających rozwiązaniach i innych rozwojowych przedsięwzięciach realizowanych w polskim oraz zagranicznym górnictwie;
 • Uruchomienie wspólnych przedsięwzięć badawczych z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju;

International Maining Forum 2017

Konferencja International Mining Forum (IMF) powstała z inicjatywy Polskiej Akademii Nauk oraz Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Tegoroczne obrady IMF odbędą się w Jastrzębiu Zdroju w dniach od 28 do 30 czerwca. Jego głównym organizatorem jest Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa oddział Rybnik. Wydarzenie objęło patronatem Ministerstwo Energii, gospodarzem tegorocznego forum jest Jastrzębska Spółka Węglowa. W swoich założeniach IMF – JSW 2017 ma stać się platformą wymiany myśli naukowej i praktycznych inżynierskich rozwiązań na forum międzynarodowym z udziałem przedstawicieli górniczych środowisk z Europy i świata. IMF – JSW 2017 swoim zakresem obejmie m.in.

 • górnictwo podziemne na progu XXI wieku
 • nowe techniki i technologie w podziemnej eksploatacji złóż
 • kierunki poprawy efektywności robót przygotowawczych
 • wentylacja i klimatyzacja kopalń
 • informatyka w przemyśle wydobywczym
 • eksploatacja złóż w warunkach zagrożeń naturalnych
 • zarządzanie bezpieczeństwem pracy w kopalniach

Istotnym wątkiem IMF – JSW 2017 będzie prezentacja przemian, jakie odnotowało polskie górnictwo na przełomie wieków, ale też wyzwań, jakie stoją przed górnictwem teraz i w najbliższej przyszłości – powiedział Artur Dyczko, pełnomocnik zarządu JSW ds. technicznych i wiceprzewodniczący rady programowej IMF. – Polskie górnictwo, by sprostać wymaganiom bardzo trudnego, dynamicznie zmieniającego się rynku, musi racjonalnie się rozwijać. Na kongresie będziemy dyskutować w gronie ekspertów branży i naukowców m.in. o tym jak wdrażać i wykorzystywać nowoczesne rozwiązania techniczne i informatyczne w kopalniach.

JSW