JSW zobowiązała się do wykupu obligacji

1 czerwca 2016, 13:00 Alert

(Polska Agencja Prasowa)

Siedziba JSW. Fot. JSW S.A.
Siedziba JSW. Fot. JSW S.A.

JSW zobowiązała się wobec obligatariuszy do wykupu w latach 2016-2018 obligacji o łącznej wartości 150 mln zł, po ok. 50 mln zł rocznie, a począwszy od 2019 r. w kwocie nie mniejszej niż 178 mln zł rocznie. W ocenie analityków porozumienie jest pozytywną informacją, a ustalone kwoty do wykupu powinny być do udźwignięcia przez spółkę.

To ustalenia wynikające z podpisanej przez spółkę umowy z BGK, PKO BP, PZU i PZU Życie w sprawie nabycia obligacji w celu ich umorzenia i wprowadzenia dalszych zmian do warunków emisji obligacji wyemitowanych przez JSW w ramach programu emisji ustanowionego umową programu emisji z 30 lipca 2014 r.

– Wymagania banków nie są wygórowane – ocenił w rozmowie z PAP Łukasz Prokopiuk, analityk DM BOŚ.

Podobnego zdania jest Marcin Gątarz, analityk Pekao IB.

– Są to kwoty, które JSW powinno udźwignąć. Nie wydaje się, że rynek oczekiwał tego, że JSW będzie spłacało istotne kwoty, jeśli chodzi o wykup obligacji. Układ jest pozytywną wiadomością, ale nie jest dużym zaskoczeniem – powiedział PAP Gątarz.

Stroną umowy nie jest jeden z obligatariuszy – bank ING. Zdaniem Prokopiuka brak obecności banku w porozumieniu nie powinien być problemem.

– Wydaje się, że bank nie powinien stać okoniem. Problemem jest zachowanie się cen węgla. Wraz z mocnym dolarem w ostatnich dniach ceny surowców zaczęły spadać – powiedział analityk DM BOŚ.

W opinii Gątarza nieobecność ING świadczy o tym, że negocjacje akurat z tym bankiem są trudniejsze.

– Z ING BSK negocjacje są trudniejsze, ale nawet jeśli miałoby dojść do wykupu, to biorąc pod uwagę sprzedaż aktywów spółka nie powinna mieć problemów – powiedział analityk.

Przez pierwszą godzinę po otwarciu kurs JSW rósł o 1-2 proc., jednak potem notowania znalazły się pod kreską. O godz. 10.45 kurs spada 1,74 proc. do 13,56 zł.

W lipcu 2014 roku Jastrzębska Spółka Węglowa zawarła z PKO BP, BGK, PZU FIZAN BIS 1 i ING BSK umowę programu emisji obligacji w kwocie 700 mln zł oraz 163,75 mln USD. Spółka została wtedy zobowiązana do dokonania emisji obligacji na międzynarodowych rynkach kapitałowych do 30 lipca 2015 r., nie dokonała jednak emisji ze względu na niekorzystaną sytuację rynkową. W związku z tym, każdy z obligatariuszy miał prawo żądać wcześniejszego wykupu posiadanych obligacji.

We wrześniu 2015 roku wykupu obligacji o łącznej wartości 26,3 mln zł i 12,95 mln USD zażądał ING Bank Śląski.

Niedługo potem w efekcie prowadzonych negocjacji JSW zawarła z obligatariuszami umowę o dalszej współpracy wraz z późniejszymi zmianami, na podstawie której obligatariusze, w trakcie obowiązywania tej umowy zobowiązali się m.in. do dalszego powstrzymania się od wykonywania swoich praw wynikających z możliwości żądania wcześniejszego wykupu obligacji i do uzgodnienia scenariusza restrukturyzacji zadłużenia JSW i grupy JSW poprzez zawarcie umowy restrukturyzacyjnej do 30 czerwca 2016 roku.

W październiku ubiegłego roku spółka dokonała zapłaty z tytułu wcześniejszego wykupu obligacji o łącznej wartości nominalnej 5,35 mln USD wraz z odsetkami wobec ING BSK, a w grudniu dokonano zapłaty z tytułu wcześniejszego wykupu obligacji o wartości 12 mln zł wraz z odsetkami wobec ING BSK i o wartości 15 mln zł wraz z odsetkami wobec BGK, PKO BP oraz PZU FIZAN.