TAG: Kopalnie

Przez wiele lat górników mamiono populizmem polityków, sugerowano iż sektor ten może funkcjonować w oderwaniu od ekonomii. Dlatego mamy kolejne […]
Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej, poinformował, że w dniu 12 lutego 2020 roku jej Rada Nadzorcza zatwierdziła strategię JSW z […]
Tauron zakończył proces poszukiwania potencjalnego inwestora zainteresowanego nabyciem Zakładu Górniczego Janina z powodu nieotrzymania w […]
Piotr Bojarski, przez ostatnie 3,5 roku odpowiedzialny w Polskiej Grupie Górniczej (PGG) za sprawy produkcji węgla, nie jest już wiceprezesem tej […]
W październiku br. kopalnie sprzedały ponad 5,5 mln ton węgla kamiennego – była to najwyższa miesięczna sprzedaż tego surowca w tym […]
W środę przypada Barbórka. Tradycyjny dzień górnika obchodzony będzie nie tylko na Górnym Śląsku, ale też w innych regionach, gdzie […]
Kończący się 2019 r. jest kolejnym, kiedy spadły krajowe wydobycie i sprzedaż węgla kamiennego. Mimo to wzrosły zwały niesprzedanego surowca, […]
W Polskiej Grupie Górniczej trwa walka związków zawodowych o wzrost wynagrodzeń. Według ustaleń BiznesAlert.pl podwyżek domagają się […]
Jak czytamy w „Rzeczpospolitej”, dziesięć polskich regionów które są najmocniej związane z węglem może otrzymać fundusze z […]
Ponad 704 mln zł zysku netto wypracowała w ciągu trzech kwartałów tego roku grupa Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW). To ponad dwukrotnie […]
Bogdanka i Zakłady Azotowe Puławy podpisały aneks do wieloletniej umowy sprzedaży węgla energetycznego – podały spółki w komunikatach […]
Bez porozumienia zakończyły się środowe rozmowy płacowe w zatrudniającej ok. 42 tys. osób Polskiej Grupie Górniczej. Związki, żądające […]
Tauron nie dąży do zamknięcia kopalń. Chce doprowadzić do ich urentownienia. Spółka opracuje plan optymalizacji segmentu – powiedział […]
Ostatnie cztery lata to trudny czas dla energetyki, ale udało się wiele zrobić – ocenia Krzysztof Tchórzewski, ustępujący minister energii w […]
Efektem ubocznym działań spółek Grupy TAURON jest 4,4 mln ton popiołów, żużli, gipsów oraz skały płonnej. Pozostałości procesu […]
Dziesięciu profesorów reprezentujących polskie uczelnie i firmy podpisało się pod tzw. Apelem Dziesięciu dotyczącym przyszłości polskich […]
Corum Group, ukraińska spółka produkcji maszyn górniczych należąca do koncernu DTEK, podpisała z Polską Grupą Górniczą wartą 300 mln […]
Polska Grupa Górnicza podczas czwartkowych obrad Platformy Wsparcia Regionów Górniczych Komisji Europejskiej przedstawiła swą strategię […]
Sejm mijającej kadencji nie zajmie się nowelizacją prawa geologicznego i górniczego, która miała pomóc ułatwić wydobycie węgla w Polsce […]
Trzeba nadal szukać rozwiązań, które pozwolą na realizację strategicznych inwestycji górniczych – przede wszystkim na eksploatację […]
Jesteśmy nastawieni na dialog. Ale tam, gdzie go nie ma i gdzie jest zagrożenie realizacji polityki energetycznej Polski, państwo musi mieć […]
Choć nad Jastrzębską Spółką Węglową wciąż unoszą się czarne chmury, wyniki z trzeciego kwartału mogą sprawić, że słońce znów zza […]
Rybnickie złoże węgla kamiennego Paruszowiec nie będzie eksploatowane – oświadczył we wtorek wiceminister energii Adam Gawęda, […]
Zarząd Śląskiego Związku Gmin i Powiatów zaapelował do rządu i parlamentu o natychmiastowe wstrzymanie prac nad projektem nowelizacji Prawa […]
W przeszłości pojawił się pomysł przejęcia projektu Kopalni Jan Karski i Dębieńsko należących do australijskiej Prairie Mining przez […]
Przyszłość energetyki będzie należała do technologii, które będą oferowały krótki okres życia i mniejsze koszty jednostkowe. Prof. Konrad […]
Zysk netto grupy Tauron w I półroczu 2019 roku wyniósł 666,9 mln zł wobec 568,4 mln zł zysku przed rokiem – podała spółka w raporcie […]
Jesteśmy członkiem UE, nie możemy być samotną węglową wyspą – przekonywała w debacie o przyszłości górnictwa i energetyki […]
Rosnący import węgla i koszty wydobycia, a przez to coraz mniej surowca wyjeżdżającego na powierzchnię to wystarczające powody, aby na […]
Budowa nowej kopalni jest wypełnieniem postanowień strategicznych programów rządowych – powiedział minister energii Krzysztof Tchórzewski […]
Należąca do czeskiej grupy energetycznej EPH spółka PG Silesia jest zainteresowana odkupieniem kopalni Janina od Tauronu – informuje […]
Polska Grupa Górnicza (PGG), która w tym roku zwiększała stan zapasów węgla na przykopalnianych zwałach do nawet 2,5 mln ton, zapewnia, że […]
Współpracujemy z USA w różnych wymiarach, m.in. gazowym czy cyberbezpieczeństwa – mówił w poniedziałek pełnomocnik rządu ds […]
Dzisiaj stołecznymi ulicami przeszedł kolejny raz Młodzieżowy Strajk Klimatyczny. Jego uczestnicy przekonują, że nadciągająca uliczna fala […]
W należącej do Jastrzębskiej Spółki Węglowej kopalni Bzie-Dębina w budowie rozpoczął się proces zatrudniania pracowników. Aktualnie w […]
20 września pod siedzibą Jastrzębskiej Spółki Węglowej odbędzie się protest Związkowców z ZZ Jedność KWK Pniówek. Górnicy chcą w ten […]
25 września Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) zamierza formalnie zainaugurować działalność będącej w budowie kopalni Bzie-Dębina. Pierwszy […]
Musimy powiązać wynagrodzenia i premie z tym, na co stać Polską Grupę Górniczą – powiedział wiceminister energii Adam Gawęda, który […]
Resort energii, przy wsparciu parlamentarzystów, szuka rozwiązań, które pozwolą przyspieszyć proces udzielania koncesji na wydobycie węgla […]
Silna presja na dekarbonizację europejskiej gospodarki nie spowoduje, że energetyka węglowa zniknie z globalnej energetyki. Uczestnicy dyskusji o […]
Prognozowany wzrost zużycia energii elektrycznej na świecie będzie determinował zmiany źródeł wytwarzania. Uczestnicy debaty ,,Dylematy […]
Transformacja polskiego sektora energetycznego to długotrwały proces, wymagający uwzględnienia wielu czynników – podkreślali uczestnicy […]
W sierpniu Sąd Najwyższy wydał wyrok w sprawie wynagrodzenia za godziny nadliczbowe dla sztygara zatrudnionego w kopalni JSW. Jak pisze […]
Ministerstwo energii nie powinno wyręczać Tauronu w rozwiązywaniu problemów z aktywami wydobywczymi. Dr inż. Janusz Steinhoff, były wicepremier […]
Domagający się 12-procentowej podwyżki płac związkowcy z Polskiej Grupy Górniczej postulują, by minister energii objął nadzorem rozmowy […]