Kanada chce być liderem SMR

15 listopada 2018, 12:45 Alert
atom energetyka jądrowa

Kanada jest dobrze przygotowana, aby stać się światowym liderem w rozwoju i wdrażaniu technologii małych reaktorów modułowych (SMR) – stwierdził Minister zasobów naturalnych Amarjeet Sohi podczas prezentacji najnowszego raportu, przedstawiającego możliwy zakres zastosowań SMR w kraju.

Raport zatytułowany: „A Call to Action: A Canadian Roadmap for Small Modular Reactors”, został zaprezentowany podczas konferencji Generation IV and Small Reactor (G4SR) w Ottawie. Powstał on w ramach projektu ogłoszonego w lutym przez kanadyjski Departament zasobów naturalnych (Kanada’s Department of Natural Resources). Trwający dziesięć miesięcy proces obejmował przeprowadzanie analiz przez ekspertów oraz konsultacji z przemysłem i końcowymi użytkownikami, a także lokalnymi społecznościami. Raport końcowy zawiera ponad 50 zaleceń dotyczących m.in. gospodarowania odpadami, gotowości organów regulacyjnych i zaangażowania międzynarodowego.

SMR są mniejsze od tradycyjnych elektrowni jądrowych. Mają moc około 300 MWe lub mniej, podczas gdy obecnie projektowane elektrownie jądrowe zazwyczaj mają moc w zakresie 1000-1600 MWe. Cechują je niższe koszty początkowe kapitału oraz posiadają udoskonalone funkcje bezpieczeństwa. Mogą wytwarzać czystą, bezemisyjną energię wykorzystywaną w szerokim zakresie zastosowań np. w odległych miejscowościach, w przemyśle ciężkim lub kopalniach i projektach wydobywczych z piasków roponośnych w północnych regionach Kanady.

„Małe reaktory modułowe reprezentują obiecujący obszar innowacji w dziedzinie energii w Kanadzie. Plan działania obejmuje zalecenia, które wzmocnią bieżącą współpracę między rządem federalnym oraz władzami regionalnymi i terytorialnymi, a także innymi zainteresowanymi stronami i społecznościami lokalnymi. Ma to zapewnić, że Kanada stanie się światowym liderem w rozwoju tej nowej technologii” – stwierdza Sohi.

We wnioskach raport stwierdza, że SMR są odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku energii ma „mniejszą, prostszą i tańszą” energię jądrową. „Jeśli to się powiedzie, to otworzy się duży rynek globalny dla tej technologii, stymulowany nie tylko przez zmiany klimatu i zasady czystej energii, ale również przez spełnianie wymagań w zakresie bezpieczeństwa energetycznego i dostępu do taniej energii”.

Dodaje również, że Kanada „posiada wszystko to, czego potrzebuje, aby wykorzystać okazję, ale teraz jest ostatni moment na podjęcie działania”. „Prowadzone remonty i modernizacja elektrowni jądrowych w Ontario oraz trwająca rewitalizacja ośrodka badań jądrowych w Chalk River umożliwi krajowi odzyskać przywództwo w dziedzinie energii jądrowej”.

Zalecenia zawarte w raporcie mają teraz zostać poddawane przeglądowi przez rząd Kanady.

World Nuclear News/CIRE.PL