Karabinki kałasznikow dla policji

26 stycznia 2015, 11:21 Alert

(Bogusław Mazur)

Policja ma przejąć od wojska ok. 2,5 tys. karabinków Kałasznikowa. Karabinki mają być używane w sytuacjach alarmowych. Wielu z funkcjonariuszy będzie przechodzić szkolenia w jednostkach wojskowych, gdyż większość jednostek Policji nie posiada możliwości szkolenia swoich funkcjonariuszy pod kątem korzystania z tego rodzaju broni.  

Dodatkowo, jako przyczynę podjęcia takiej decyzji podaje się sytuację na Ukrainie. Policjanci uzbrojeni w karabiny będą mogli podjąć działania anty-sabotażowe, do czasu gdy zostaną zastąpieni przez wojsko.