Karpiński: Rząd przygotowuje kolejny projekt ustawy o węglowodorach ze złóż niekonwencjonalnych

28 sierpnia 2014, 08:55 Energetyka

Na rozpoczętym wczoraj posiedzeniu Sejmu minister Skarbu Państwa powiedział – Bezpieczeństwo i niezależność energetyczna Polski jest priorytetem rządu i priorytetem polityki właścicielskiej ministra skarbu. W ten system wpisuje się poszukiwanie własnych surowców i maksymalne wykorzystanie krajowych zasobów. Chcemy skorzystać z tej szansy i dlatego spółki Skarbu Państwa do 2016 roku zainwestują w poszukiwania surowców źródeł niekonwencjonalnych nie mniej niż 5 mld zł.

– W celu ułatwienia inwestorom procesu poszukiwań, został przygotowany projekt ustawy, który uprości procedury administracyjne związane z poszukiwaniem, wydobywaniem i przesyłaniem węglowodorów ze złóż niekonwencjonalnych – podkreślił Karpiński. Zapowiedział, że projekt tej ustawy przewiduje zwłaszcza skrócenie ustawowych terminów rozpatrzenia spraw przez organa administracji oraz terminów odwoławczych, ułatwienie uzyskiwania odpowiednich pozwoleń, opinii i zgód.

Drugim nurtem informacji Karpińskiego była sytuacja w energetyce. –  Dzisiaj ponad 60 mld zł jest zaangażowane w kluczowe projekty energetyczne, które stanowią priorytet działań rządu w zakresie inwestycyjnym. Od Jaworzna, poprzez Opole, Kozienice, Świnoujście, aż po Gdańsk i Bałtyk powstaje  bezpieczny, spójny i nowoczesny system wytwarzania i przesyłu energii.

Minister skarbu zapowiedział kolejny projekt ustawy ze swojego resortu. Chodzi o ustawę umożliwiającą kontrolę zagranicznych inwestycji kapitałowych w Polsce. –  Polska była i jest otwarta na zagraniczne inwestycje kapitałowe – stwierdził –  ale intencje inwestorów nie zawsze są zbieżne z interesami polskiej gospodarki. Karpiński powołał się tu na przykład zagrożenia Grupy Azoty. Dlatego przygotowujemy projekt ustawy, umożliwiającej kontrolę zagranicznych inwestycji kapitałowych w Polsce, który zakłada, że w niektórych przypadkach zakup lub sprzedaż akcji i udziałów polskich firm będzie wymagać zgody ministra skarbu państwa.

– Będziemy chronić nasze strategiczne aktywa, ale – oczywiście – w zgodzie ze światowymi standardami, takie, jakie obowiązują w krajach anglosaskich czy u naszych sąsiadów w Austrii i Niemczech – podkreślił minister – i jako  przykład skutecznej ochrony przed wrogim przejęciem podał konsolidację Grupy Azoty. Ten przykład pokazuje, że potrzebujemy efektywnych narzędzi do ochrony naszego rynku i naszych interesów. Założenia do ustawy przygotowywanej przez MSP zostaną przedstawione jesienią – zapowiedział minister.