Karpiński: Zielone światło dla Terminalu Naftowego

17 lutego 2014, 14:47 Energetyka
Włodzimierz Karpiński

Dziś została wydana ostateczna decyzja zatwierdzająca projekt budowlany oraz pozwolenie na budowę pierwszego w Polsce Terminalu Naftowego w Gdańsku. Również dziś nastąpiło przekazanie terenu budowy na gruntach portu gdańskiego Generalnemu Realizatorowi Inwestycji. To pierwszy krok do rozpoczęcia prac budowlanych, które planowane są na pierwszy kwartał tego roku.

– To pierwsza tego typu inwestycja w Polsce i 16 spośród budowanych na świecie. Dzięki terminalowi Polska znajdzie się w grupie państw, które zajmują się międzynarodowym handlem ropą naftową, paliwami i produktami chemicznymi. To szansa na poprawę konkurencyjności polskiej gospodarki i elastyczne rozwiązania na wypadek deficytu paliw na rynku – powiedział Włodzimierz Karpiński, minister Skarbu Państwa.

Projekt budowy będzie przebiegał dwuetapowo: w pierwszym etapie zostanie zrealizowana część dedykowana ropie naftowej, w drugim (którego kształt będzie zależał od potrzeb rynku) część paliwowa i chemiczna. Terminal będzie połączony z Naftoportem oraz krajową siecią przesyłu ropy.

Minister dodał, że inwestycja będzie impulsem do rozwoju gospodarczego regionu, który skorzysta m.in. dzięki wpływom podatkowym (łączne wpływy do budżetu państwa i kasy regionu wyniosą ok. 41,5 mln zł rocznie przy pełnych mocach przerobowych terminalu) i nowym miejscom pracy. W szczytowym momencie budowy pierwszego etapu Terminalu zatrudnienie znajdzie blisko 800 osób. Pierwszy etap to inwestycja rzędu 415 mln zł.

Pozwolenie budowlane, które 24 stycznia 2014 podpisał wojewoda pomorski, a które dziś się uprawomocniło, zamyka pierwszą, niezwykle ważną fazę przedsięwzięcia umożliwiającą rozpoczęcie robót budowlano-montażowych.

– To bardzo ważna decyzja nie tylko dla tego przedsięwzięcia ale także przyszłości logistyki ropy naftowej i produktów ropopochodnych w naszym kraju – podsumował Marcin Moskalewicz, prezes Zarządu PERN „Przyjaźń” –  To także dobry prognostyk, że ten pierwszy hub morski w Polsce, w dodatku złożony i zaawansowany technologicznie, będzie zrealizowany zgodnie z harmonogramem.

***

Terminal Naftowy w Gdańsku Etap I – jest realizowany przez międzynarodowe Konsorcjum, którego liderem jest IDS-Bud. Realizacja całego przedsięwzięcia powinna zakończyć się w 2018 roku.

PERN „Przyjaźń” S.A. jest spółką, w której 100 proc. udziałów należy do Skarbu Państwa. Zajmuje się głównie transportem ropy naftowej do rafinerii w Polsce oraz wschodnich Niemczech, poprzez rurociąg „Przyjaźń”, biegnący z Adamowa do Płocka i dalej do Schwedt oraz Rurociąg Pomorski łączący Płock z Gdańskiem. Rewersyjny Rurociąg Pomorski w połączeniu z terminalem naftowym w Gdańsku umożliwia import surowca z morza oraz tranzyt ropy naftowej przez Polskę. PERN świadczy również usługi magazynowania ropy naftowej w trzech bazach w Adamowie, Płocku oraz Gdańsku, o łącznej pojemności blisko 3,2 mln m sześc. PERN posiada też sieć rurociągów produktowych, wykorzystywanych do transportu paliw płynnych.