Kasprzak: Coraz więcej klientów zmienia sprzedawcę gazu

8 lutego 2016, 14:30 Energetyka

Urząd Regulacji Energetyki podał dane dotyczące liczby zmian sprzedawców gazu od 2011 r. do końca IV kwartału 2015 r. Na koniec 2015 r. sprzedawcę gazu zmieniło 30.749 odbiorców. Oznacza to, że tylko w ubiegłym roku na zmianę sprzedawcy gazu zdecydowało się 20.000 odbiorców. Eksperci Hermes Energy Group S.A. przewidują, że dynamika zmian w tym zakresie będzie nadal rosła i można spodziewać się, że w 2016 r. nowego sprzedawcę gazu wybierze ponad 50.000 odbiorców.

Gaz

Zgodnie z przewidywaniami Hermes Energy Group w ubiegłym roku, sprzedawcę gazu zmieniła rekordowa liczba odbiorców. Od momentu stworzenia takiej możliwości przez ustawodawcę do grudnia 2015 r. już ponad 30 tysięcy odbiorców zdecydowało się na zmianę sprzedawcy gazu ziemnego. Tylko przez ostatnie 12 miesięcy zmiany dokonało ponad 20.000 odbiorców.*

Możliwość zmiany pojawiła się w 2011 r. i początkowo obejmowała największych odbiorców, obecnie dotyczy również gospodarstw domowych. Zgodnie z zasadą TPA (ang. Third Party Access) uregulowaną w art. 4 ust. 2 ustawy – Prawo energetyczne – odbiorcy końcowi mogą indywidualnie korzystać z infrastruktury lokalnego operatora sieci w celu dostarczenia gazu lub energii kupionej u dowolnego sprzedawcy. Szacuje się, że wolumen sprzedaży gazu ziemnego objęty obecnie konkurencją rynkową to ok. 2,5 mld m3 gazu ziemnego (wyłączając spółki dokonujące zakupów gazu na własne potrzeby).

Sprzedawcy gazu mogą działać na rynku dzięki utworzeniu i wzrostowi aktywności w zakresie obrotu gazem na Towarowej Giełdzie Energii S.A. Zgodnie z obowiązującymi regulacjami trafia tam 55% gazu wprowadzanego do sieci przesyłowej przez PGNiG S.A. (tak zwane obligo giełdowe). W 2015 r.
w wyniku realizacji kontraktów zawartych na Towarowej Giełdzie Energii S.A. dostarczono ponad 100 TWh (ok. 10 mld m3) gazu ziemnego.**

– Rosnąca liczba sprzedawców na polskim rynku gazu ziemnego bezpośrednio wpłynęła na możliwość utworzenia i rozwoju konkurencji rynkowej, która to z kolei umożliwia odbiorcy końcowemu wybór swojego sprzedawcy gazu ziemnego na podstawie ceny oraz jakości oferowanych usług. Od początku 2014 r. również gospodarstwa domowe są uczestnikiem zliberalizowanego rynku gazu. Dynamiczne działania rynkowe w tym segmencie odbiorców stanowią jedną z głównych przyczyn tak znaczącego wzrostu zmian sprzedawcy gazu w ubiegłym roku. Przewidujemy, że na koniec 2016 r. grupa ta będzie miała znaczący udział w liczbie podmiotów zmieniających sprzedawcę gazu. To może być również kolejny rekordowy rok pod względem liczby zmian. Szacujemy, że w bieżącym roku sprzedawcę zmieni ponad 50.000 odbiorców. Możliwe jest więc, że łącznie od 2011 r. na koniec IV kwartału 2016 r. odnotujemy 100.000 zmian – mówi Piotr Kasprzak, członek zarządu Hermes Energy Group S.A.
Z obserwacji Hermes Energy Group S.A. wynika, że istnieje ok. 10 podmiotów, włączając Grupę PGNiG, które bardzo aktywnie walczą o klientów w Polsce. Nie przewiduje się pojawienia na rynku znaczących nowych graczy, ale intensyfikację już prowadzonych działań. – W bieżącym roku sprzedawcy gazu dużo uwagi poświęcać będą działaniom mającym na celu pozyskanie nowych klientów. Ważna będzie edukacja konsumentów, ponieważ wiedza o możliwości zmiany sprzedawcy nadal nie jest powszechna. Wraz ze wzrostem świadomości konsumentów przewidujemy, że z roku na rok liczba odbiorców wybierających nowego sprzedawcę będzie rosła, szczególnie wśród tych którzy ponoszą znaczące wydatki na gaz, czyli małych i średnich przedsiębiorców oraz gospodarstw domowych, które gaz wykorzystują do ogrzewania wody i domu – dodaje Piotr Kasprzak.

*http://ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/6415,Liczba-zmian-sprzedawcy-w-2015-r-miarodajnym-czynnikiem-rozwoju-konkurencyjnego-.html
**http://ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/6413,Hurtowy-rynek-gazu-ziemnego-w-IV-kwartale-2015-r.html

Źródło: Hermes Energy