Decyzja KE ws. przejęcia Lotosu przez Orlen zostanie przedstawiona w pierwszym półroczu tego roku

30 stycznia 2020, 11:30 Alert

W obszarze akwizycji prowadzony jest proces przejęcia kontroli kapitałowej nad Grupą Lotos. – Procedura Stop the Clock, zastosowana we wrześniu ubiegłego roku przez Komisję Europejską, niebawem powinna zostać odwieszona, a ostateczna decyzja zostanie przedstawiona w pierwszym półroczu tego roku. Proces przejęcia zakończy się do końca tego roku – powiedział członek zarządu PKN Orlen Zbigniew Leszczyński podczas konferencji wynikowej za IV kw. ub. roku.

Fot. Bartłomiej Sawicki

Stop The Clock

W lipcu PKN Orlen przesłał do Komisji wniosek o przejęcie grupy Lotos. We wrześniu KE dała spółce więcej czasu na przygotowanie dodatkowych, szczegółowych informacji w procesie przejęcia kapitałowego Grupy Lotos. Komisja poinformowała wówczas, że została zastosowana procedura „Stop The Clock”, standardowa dla drugiej fazy negocjacji.

-Spodziewamy się wkrótce odwieszenia procedury 'stop the clock’, decyzji Komisji Europejskiej w pierwszym półroczu 2020 roku i zamknięcia transakcji przejęcia Lotosu do końca obecnego roku – powiedział Leszczyński na konferencji prasowej.

Orlen zapewnił, że decyzja Komisji Europejskiej wynika wyłącznie z konieczności zebrania dodatkowych informacji. Oznacza to czasowe ograniczenie tempa procesu.

Armen Konrad Artwich, członek zarządu ds. Korporacyjnych, pytany o możliwość zbycia części udziałów w rynku, sprecyzował, że zgoda Komisji może być warunkowa. – Może to być faktycznie sprzedaż części stacji paliw, udziałów w różnych podmiotach, ale jesteśmy przed ogłoszeniem decyzji, czy i jakie będą te środki. Przed warunkami spodziewamy się przeprowadzenia market testu. Test planowany jest po odwieszeniu procesu Stop The Clock – powiedział Artwich.

PKN Orlen/Bartłomiej Sawicki

2019 rok był rekordowy dla PKN Orlen, zwłaszcza w obrocie detalicznym i energetyce