KE wprowadziła ograniczenia w imporcie niektórych produktów z Ukrainy m.in. do Polski

4 maja 2023, 09:45 Alert

Komisja Europejska przyjęła nadzwyczajne zabezpieczenie przewidziane w rozporządzeniu w sprawie autonomicznych środków handlowych w odniesieniu do importu z Ukrainy pszenicy, kukurydzy, rzepaku i nasion słonecznika. Celem środków jest zniwelowanie logistycznych zatorów występujących w Bułgarii, na Węgrzech, w Polsce, Rumunii i na Słowacji, a dotyczących tych produktów. Ograniczenia w imporcie weszły w życie 2 maja i będą obowiązywać do 5 czerwca 2023 roku.

Zboże. Źródło: freepik
Zboże. Źródło: freepik

– Środki te są konieczne ze względu na wyjątkowe okoliczności związane z poważnymi logistycznymi zatorami, jakich doświadcza pięć państw członkowskich. […] W okresie obowiązywania środków pszenica, kukurydza, rzepak i nasiona słonecznika, które pochodzą z Ukrainy, nadal mogą być dopuszczane do swobodnego obrotu we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej, innych niż pięć państw członkowskich pierwszej linii: Bułgaria, Węgry, Polska, Rumunia i Słowacja – czytamy w komunikacie.

Produkty mogą nadal być wwożone do pięciu państw członkowskich lub być przez te państwa przewożone tranzytem w ramach wspólnej procedury tranzytu celnego. Mogą być również wywożone do państw poza UE, wskazano także.

Bułgaria, Węgry, Polska i Słowacja zobowiązały się do zniesienia jednostronnych środków dotyczących pszenicy, kukurydzy, rzepaku i nasion słonecznika, a także wszelkich innych produktów pochodzących z Ukrainy.

Środki są elementem ogólnego pakietu wsparcia przedstawionego przez Komisję i zostaną uzupełnione o wsparcie finansowe dla rolników w pięciu państwach członkowskich oraz o dalsze środki ułatwiające tranzyt ukraińskiego zboża za pośrednictwem korytarzy solidarnościowych do innych państw członkowskich i państw trzecich.

UE tymczasowo wprowadziła liberalizację całego przywozu z Ukrainy i zawiesiła środki ochrony handlu wobec ukraińskich przedsiębiorstw do 5 czerwca 2023 roku. KE planuje przedłużenie tych przepisów o kolejny rok.

IBSnews / Jacek Perzyński

Wojciechowski: jest nadzieja na kompromis ws. nadmiernego importu żywności z Ukrainy