KGHM: Odwrócenie części odpisów na kopalni Sierra Gorda jest zasadne

6 sierpnia 2021, 06:30 Alert

KGHM poinformował w czwartek o wynikach testów na utratę wartości kluczowych zagranicznych aktywów. Wykazały one zasadność odwrócenia odpisu na KGHM International na 1 mld zł, oraz części odpisu na saldzie pożyczek dla Sierra Gorda na prawie 1,6 mld zł.

Kopalnia Sierra Gorda. Fot. BiznesAlert.pl
Kopalnia Sierra Gorda. Fot. BiznesAlert.pl

Wartość kopalni Sierra Gorda

Jak wyjaśnił KGHM w komunikacie, testy na utratę wartości przeprowadzono w związku ze stwierdzeniem wystąpienia przesłanek świadczących o możliwości zmiany wartości odzyskiwalnej w odniesieniu do kluczowych aktywów zagranicznych. Spółka podkreśliła, że aktualizacja ścieżek rynkowych prognoz cenowych, głównie miedzi, miała istotny wpływ na poziom przyszłych przepływów pieniężnych generowanych nie tylko przez aktywa górnicze Grupy Kapitałowej, ale także przez kopalnię Sierra Gorda w Chile.

Wycena wartości udziałów w spółce holdingowej Future 1 posiadającej pośrednio 100 procent udziałów w KGHM International, wskazała na zasadność odwrócenia części dokonanych w latach ubiegłych odpisów w kwocie 1,010 mld zł. Wycena wskazała też na wzrost wartości odzyskiwalnej salda pożyczek udzielonych na finansowanie Sierra Gorda o 1,585 mld zł. Wycena wykazała też zasadność odwrócenia części odpisu dotyczącego salda pożyczek udzielonych Sierra Gorda w wysokości 1,655 mld zł, czyli 435 mln dol., przeliczonych po kursie NBP z 30 czerwca br. Kolejnym wnioskiem z wyceny jest zasadność odwrócenia odpisu na aktywach kopalni Robinson na 39 mln zł, czyli 10 mln dol. po kursie z 30 czerwca. Jak zastrzegło KGHM, prezentowane wartości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ostateczne wyniki testów zostaną przedstawione w wynikach półrocznych spółki, których publikacja jest planowana na 17 sierpnia.

Polska Agencja Prasowa/Michał Perzyński