KGHM zabezpiecza się przed koronawirusem

12 marca 2020, 10:30 Alert

KGHM wprowadza środki zapobiegawcze, które mają zapobiec rozprzestrzenianiu się koronawirusa wśród jego pracowników. – Udostępnione zostały środki higieny i płyny dezynfekujące – informuje spółka.

fot. KGHM

Intensywne działania

W związku z ostatnimi wydarzeniami i rosnącym ryzykiem wzrostu zachorowań spowodowanych występowaniem wirusa COVID-19 zarząd spółki KGHM Polska Miedź S.A. zadecydował o podjęciu intensywnych działań informacyjnych i edukacyjnych skierowanych do pracowników i lokalnych społeczności, a także wszystkich osób przebywających na terenie naszych zakładów i do naszych podwykonawców.

KGHM podjął decyzję o zakazie wyjazdów zagranicznych dla pracowników zatrudnionych w spółkach wchodzących w skład grupy kapitałowej KGHM. Dodatkowo kierownictwo spółki zaleca ograniczenie konferencji, szkoleń i innych aktywności. Uruchomiona została specjalna infolinia dla pracowników, seniorzy pracują zdalnie. Udostępnione zostały środki higieny i płyny dezynfekujące.

Dodatkowo zarząd lubińskiej firmy zadecydował o przekazaniu w ramach darowizny masek p2 niezbędnych Wojewodzie Dolnośląskiemu w ramach działań prewencyjnych. Przekazujemy do czasowego użytkowania NFZ – w przypadku konieczności kwarantanny – budynek w Głogowie.

KGHM Polska Miedź S.A.

KGHM przeprowadzi kolejne profilaktyczne badania swoich pracowników w związku z koronawirusem