KGHM podpisał list intencyjny w sprawie zakupu energii z projektów wiatrowych

22 października 2019, 12:00 Alert

Spółki KGHM i FIGENE CAPITAL podpisały list intencyjny dotyczący potencjalnej współpracy w zakresie zawarcia i realizacji kontraktu PPA. Celem przedsięwzięcia jest nawiązanie współpracy, w ramach której Grupa KGHM będzie odbiorcą energii elektrycznej wytwarzanej przez farmy wiatrowe należące do Grupy FIGENE. Możliwe również będzie wykupienie w przyszłości przez KGHM wybranych projektów wiatrowych Grupy FIGENE.

fot. Pixabay

„FIGENE CAPITAL zgodnie z przyjętą strategią konsekwtenie rozwija projekty z zakresu zielonej energii. Operując na wszystkich szczeblach drabiny tworzenia wartości: od wytwarzania energii elektrycznej, przez jej dystrybucję, aż po sprzedaż, staramy się maksymalnie wykorzystać szanse i posiadany potencjał FIGENE CAPITAL” – mówi Janusz Petrykowski, prezes zarządu FIGENE CAPITAL S.A. – Zawarcie listu intencyjnego z KGHM jest kolejnym etapem w realizacji naszej strategii i elementem wzmocnienia obecności FIGENE CAPITAL na rynku OZE. Zdajemy sobie sprawę, że rozpoczęcie współpracy z KGHM w obszarze wytwarzania i odbioru energii elektrycznej na podstawie umowy corporate Power Purchase Agreement będzie zależało od wyników szczegółowych analiz – dodaje Janusz Petrykowski.

– Jesteśmy jednak przekonani, że zawarcie PPA z KGHM przysłuży się realizacji długoterminowych celów obu firm i będzie stanowić podstawę do rozwoju ich stabilnej współpracy, ale również wzmocni pozycję FIGENE CAPITAL jako jednej z wiodących firm działających na polskim rynku w sektorze OZE – stwierdził.

Spółki nie uzgodniły szczegółowego harmonogramu prac, jednak założonym celem jest wypracowanie i podpisanie ostatecznego kontraktu PPA nastąpiło najpóźniej w czwartym kwartale 2019 r.

Sprzedaż energii elektrycznej w oparciu o kontrakty PPA to jeden z głównych filarów przyjętej przez FIGENE CAPITAL strategii oraz kierunków rozwoju Grupy FIGENE na najbliższe trzy lata. – Umowy PPA jako przyszłościowe i alternatywne rozwiązanie do rządowych systemów wsparcia (OZE, CHP), pozwalają długoterminowo zabezpieczyć cenę energii, jednocześnie dając jej odbiorcom gwarancję pochodzenia energii elektrycznej wytwarzanej z OZE” – zauważa Janusz Petrykowski. – FIGENE CAPITAL mając w swojej Grupie spółkę obrotu energią, wypracowała odpowiednie kompetencje, aby zapewnić niezbędne warunki do efektywnej realizacji tego modelu, zwiększając w ten sposób wolumen sprzedaży poprzez umożliwienie dużym odbiorcom bezpośredniego zakupu zielonej energii – dodał.

FIGENE CAPITAL chce poszerzać swoją ofertę w zakresie OZE i w znaczący sposób powiększać skalę produkcji zielonej energii, aby stać się liczącym podmiotem w sektorze odnawialnych źródeł energii.

– Nasza Grupa obejmuje podmioty wytwórcze w segmencie energii wiatrowej i podmioty wyspecjalizowane w zakresie przygotowania interdyscyplinarnych procesów inwestycyjnych związanych z budową farm wiatrowych oraz odpowiadające za dystrybucję i sprzedaż energii elektrycznej – mówi Janusz Petrykowski. – Wykorzystując więc nasze know-how, stawiamy na budowę komplementarnej struktury otoczenia biznesowego. Konsekwentnie budujemy grupę kapitałową ściśle związaną z branżą energetyczną tak, aby możliwe było zabezpieczenie sprzedaży wytwarzanego prądu z możliwością wzajemnego bilansowania. Nawiązanie współpracy z jednym z największych w naszym kraju odbiorców energii elektrycznej, jakim jest KGHM, pozwoli nam dynamicznie rozwijać naszą obecność na rynku OZE w Polsce.

FIGENE

PGE i KGHM chcą razem sięgnąć po energię słońca