KGHM buduje innowacyjną stację klimatyzacji podziemnych wyrobisk

20 września 2022, 12:30 Alert

KGHM Polska Miedź inwestuje w powierzchniową stację klimatyzacji. Instalacja ma umożliwić pracę na 1300 metrach głębokości, gdzie średnia temperatura pierwotna górotworu wynosi ok. 50 stopni Celsjusza. Inwestycja jest przyjazna środowisku i ma przynieść oszczędności dzięki zastosowaniu układu trigeneracji, ale przede wszystkim przyczyni się do bezpiecznych warunków pracy na wyrobiskach.

Logo KGHM. Fot.: KGHM
Logo KGHM. Fot.: KGHM

Nowa powierzchniowa stacja klimatyzacji KGHM

Powierzchniowa Stacja Klimatyzacyjna przy należącym do KGHM szybie GG-1 ma za zadanie obniżać wysoką temperaturę obecną na znacznych głębokościach, gdzie prowadzi się wydobycie. Jest tym samym strategicznie ważną instalacją dla spółki, pozwalając na wydajną eksploatację wyrobisk znajdujących się 1300 metrów wgłąb ziemi. Stacja może generować zarówno ciepło, chłód jak i energię elektryczną. Dzięki temu zapewnia ciągłość i niezawodność dostaw chłodu do wyrobisk górniczych oraz pozwala na rezygnację z zakupu energii elektrycznej na potrzeby instalacji. Wszystko po to, by zwiększyć efektywność energetyczną spółki.

Powierzchniowa stacja klimatyzacyjna jest ekologiczna, dzięki zastosowaniu procesu trigeneracji. Wyprodukowana energia elektryczna zasila urządzenia stacji klimatyzacyjnej, odzyskana energia cieplna wykorzystana będzie przy produkcji chłodu przez agregaty absorpcyjne, a w zimie do ogrzewania powietrza wlotowego do szybu i budynków na placu szybowym GG-1 -podaje spółka w komunikacie.

KGHM/Szymon Borowski

Świerczewski: KGHM zależy na partnerstwie w kontekście budowy morskich farm wiatrowych