KGHM: Ponad 100 mln zł w trzecim konkursie dla innowatorów przemysłu metali nieżelaznych

22 grudnia 2015, 16:00

(KGHM)

Bliźniacze bloki elektrociepłowni w Polkowicach i Głogowie. Fot. KGHM
W styczniu rozpocznie się już trzeci nabór wniosków w ramach CuBR – wspólnej inicjatywy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz KGHM Polska Miedź S.A dotyczącej opracowania i wdrożenia innowacyjnych technologii, urządzeń, materiałów i wyrobów w celu podniesienia konkurencyjności polskiej branży metali nieżelaznych. Na badania naukowe, prace rozwojowe i działania wspierające transfer ich wyników w przemyśle metali nieżelaznych w tej edycji konkursu przeznaczyły wspólnie 108 mln zł.
Aby skutecznie rywalizować z krajami rozwiniętymi musimy stawiać na badania stosowane w strategicznych dziedzinach naszej gospodarki. Dlatego wspólnie z KGHM stworzyliśmy program CuBR. Jego 3 edycja pokazuje, jak silna jest potrzeba rozwoju nowych technologii w przemyśle metali nieżelaznych. Wierzę, że realizowane w nim projekty wzmocnią  innowacyjność polskiego przemysłu i pomogą naszym firmom zająć miejsce światowego lidera w tej dziedzinie. – podkreśla prof. Krzysztof Jan Kurzydłowski, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju – podkreśla prof. Krzysztof Jan Kurzydłowski, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
Przedsięwzięcie Zrównoważony rozwój przemysłu metali nieżelaznych z wykorzystaniem innowacyjnych technologii – CuBR to jedna z szeregu inicjatyw, w których NCBR angażując środki publiczne mobilizuje polskie przedsiębiorstwa do współfinansowania prac badawczo-rozwojowych. Program powstał dzięki zawarciu porozumienia pomiędzy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju oraz KGHM Polska Miedź S.A. Na budżet programu wynoszący 200 mln zł każdy z partnerów złożył się w równej części.
Dzisiaj nie budzi wątpliwości fakt, że przemysł surowcowy jest także źródłem nowych technologii.  Nowoczesna cywilizacja potrzebuje naturalnych zasobów, a dostęp do nich jest coraz trudniejszy. Obowiązkiem firm wydobywczych jest dzisiaj takie kształtowanie procesów technologicznych, aby zapewniały równowagę pomiędzy przemysłem, a jego otoczeniem naturalnym i społecznym. To wymaga prowadzenia prac badawczych, poszukiwania innowacji, proponowania nowatorskich rozwiązań.  Wierzę, że najkrótsza droga do osiągania sukcesów w tym obszarze prowadzi przez program CuBR – mówi Herbert Wirth, prezes zarządu KGHM Polska Miedź S.A.
Finansowanie otrzymają wyłonione na drodze konkursowej innowacyjne projekty obejmujące badania przemysłowe i prace rozwojowe związane z nowymi technologiami wydobycia, procesami metalurgicznymi, przetworzonymi, nowymi wyrobami i ich recyklingiem przy jednoczesnym obniżeniu kosztów środowiskowych. Wnioski można składać w ramach czterech obszarów tematycznych: górnictwo i geologia, przeróbka (mineral processing), metalurgia, przetwórstwo, nowe materiały, a także ochrona środowiska, zarządzanie ryzykiem i efektywność w biznesie.
Nabór wniosków w trzecim konkursie CuBR rozpocznie się 18 stycznia 2016 i potrwa 60 dni. O dofinansowanie mogą się ubiegać konsorcja naukowe, zarówno jednostek naukowych z udziałem przedsiębiorców, jak i samych jednostek naukowych.
W ramach rozstrzygniętych dotychczas konkursów dofinansowano m.in. prace badawczo-rozwojowe nad uzyskaniem innowacyjnych rozwiązań w strategicznym dla KGHM Polska Miedź S.A. obszarze Inteligentnej Kopalni, które w przyszłości umożliwią bezpieczną eksploatację głębokich złóż. Realizacja prac pomoże uzyskać technologię szybkiego udostępnienia złóż głębokich poniżej 1300 m, zdalnie sterowane i zautomatyzowane urządzenie do rozbijania brył, czy też zautomatyzowanie pełnego cyklu kotwienia. Wyniki innych badań realizowanych w ramach wspólnego przedsięwzięcia CuBR pozwolą na wdrożenie energooszczędnej technologii efektywnego rozdrabniania rud metali nieżelaznych, a także wysokoefektywne technologie wzbogacania rud miedzi, czy też innowacyjnego rozwiązania do odmiedziowania żużla w procesie zawiesinowego otrzymywania miedzi, technologii produkcji niskostratnych przewodów energetycznych, czy innowacyjnych metod magazynowania energii.