KGHM sprzedał kopalnię Franke w Chile

12 maja 2022, 19:00 Alert

Spółki zależne KGHM International podpisały umowę zbycia 100 procent udziałów spółki Sociedad Contractual Minera Franke, będącej właścicielem kopalni Franke w Chile, na rzecz Minera Las Cenizas za wynegocjowaną początkową cenę nabycia w wysokości 25 mln USD – podał KGHM w raporcie kwartalnym. Jak podano, do podpisania umowy doszło 26 kwietnia.

Kopalnia Sierra Gorda w Chile. Fot.: MSP.

Początkowa cena nabycia zostanie skorygowana m.in. o zmianę stanu kapitału obrotowego netto, środków pieniężnych oraz zadłużenia zewnętrznego pomiędzy 31 marca 2022 roku a datą transakcji, tj. 26 kwietnia 2022 roku. Na dzień 31 marca 2022 roku wartość netto aktywów będących przedmiotem transakcji (po eliminacji rozrachunków wewnątrzgrupowych) wyniosła 25 mln USD.

Jak podano, poza płatnością początkową (początkowa cena nabycia), mechanizm ceny uwzględnia płatności warunkowe możliwe do realizacji w kolejnych okresach, w maksymalnej wartości 25 mln USD oraz dodatkowe płatności warunkowe, tzw. NSR (Net Smelter Return – royalty), w maksymalnej wysokości 20 mln USD, uzależnionej od eksploatacji rudy, która nie jest ujęta w obecnym raporcie zasobowym S.C.M. Franke.

KGHM poinformował, że wycena płatności początkowej, płatności warunkowych oraz szczegółowe informacje dotyczące transakcji zostaną przedstawione w półrocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym grupy z uwzględnieniem wyliczenia wyniku na transakcji sprzedaży. Kopalnia Franke zlokalizowana jest w północnym Chile, w regionie Altamira, blisko południowej granicy regionu Antofagasta. W pierwszym kwartale tego roku produkcja miedzi płatnej we Franke wyniosła 2,3 tys. ton.

KGHM/Polska Agencja Prasowa/Michał Perzyński