KGHM i Sumitomo weryfikują rozwój projektu Sierra Gorda w trzech scenariuszach

10 listopada 2016, 15:00 Alert

KGHM wraz z japońskim partnerem, koncernem Sumitomo, weryfikuje rozwój chilijskiej kopalni Sierra Gorda w trzech scenariuszach – podała spółka w prezentacji do wyników za III kwartał. KGHM przedstawi podsumowanie kierunków rozwoju swoich aktywów zagranicznych przy okazji publikacji wyników za 2016 r.

– Wspólnie z Sumitomo prowadzony jest proces weryfikacji założeń technicznych i ekonomicznych związanych z działalnością operacyjną oraz rozwojem Sierra Gorda dla całego okresu jej eksploatacji. Weryfikacja obejmuje rozwój kopalni Sierra Gorda w trzech scenariuszach: dalszy rozwój projektu w oparciu wyłącznie o fazę I inwestycji, realizacja projektu w oparciu o fazę I inwestycji, wraz z działaniem usuwania wąskich gardeł (ang. debottlenecking), scenariusz zakładający dalszy rozwój projektu w oparciu o fazę I i fazę I – czytamy w prezentacji.

Kopalnia Sierra Gorda w Chile. Fot.: MSP.

Dodano, że proces weryfikacji pozwoli na ustalenie optymalnej ścieżki rozwoju kopalni.

– Analizujemy kilka możliwych scenariuszy dla rozwoju tego projektu. Jedynym kryterium jest jego racjonalność ekonomiczna. Robimy analizy geologiczne, analizy modelu produkcyjno-kosztowego. Te dane będziemy znać niebawem i to będzie podstawa do przyjęcia ostatecznych decyzji – powiedział podczas konferencji prezes KGHM Radosław Domagalski-Łabędzki.

Pytany o ewentualną sprzedaż projektu Sierra Gorda, odpowiedział: “Każda opcja jest możliwa, sprzedaż też zawsze jest brana pod uwagę, ale na pewno nie po to inwestowaliśmy środki, by był to pierwszy scenariusz”.

– Weryfikujemy dane i każdy projekt, który ekonomicznie się broni, będzie przez nas pozytywnie rozpatrywany. Ostateczna decyzja odnośnie strategii dla naszych projektów zagranicznych zostanie podjęta po ostatecznej weryfikacji modelu kosztowo-produkcyjnego – podał.

– Nic nam nie wiadomo, aby nasz partner chciał się wycofać z tego projektu – dodał.

Prezes poinformował, że weryfikacja aktywów zagranicznych jest priorytetem nowego zarządu.

– Dokonuje się bardzo intensywna ocena i szacowanie wartości aktywów zagranicznych zarówno w Ameryce Północnej, jak i na projekcie Sierra Gorda. (…) Dokonujemy audytów wewnętrznych. Prace nad ostatnim, kluczowym audytem trwają. Mamy już pojęcie o skali wyzwań w następnych miesiącach i latach – poinformował.

– Podsumowanie kierunków działań za granicą przedstawimy w następnym roku wraz z publikacją wyników za 2016 r. – dodał.

Pytany o swoje priorytety, jako nowego prezesa zarządu KGHM, odpowiedział: “Priorytet pierwszy to uporządkowanie sytuacji organizacyjno-kosztowej na naszych aktywach zagranicznych. Priorytet drugi to ocena sprawności na poziomie grupy kapitałowej w odniesieniu do spółek zależnych, czyli pójście w kierunku urynkowienia naszych spółek zależnych i wykorzystania ich potencjału. Będziemy starali się szukać możliwości budowy wartości naszych spółek, które mają zaplecze know-how i doświadczenie, tak by rozwijały się również w projektach zewnętrznych, a nie tylko wewnątrz grupy”.

– Trzecim priorytetem jest przygotowanie strategii ambitnej, ale realnej, uwzględniającej obecne realia, ceny miedzi, nasze możliwości organizacyjne, jeśli chodzi o zarządzanie projektami inwestycyjnymi w kraju i za granicą, strategii wpisującej się w Plan Odpowiedzialnego Rozwoju i budowę wartości polskiej gospodarki poprzez podnoszenie poziomu innowacyjności. Będziemy stawiać na innowacyjność – dodał.

Polska Agencja Prasowa