KGHM uruchomił piec WTR w Hucie Miedzi Legnica

28 czerwca 2019, 16:00 Alert

Spółka uruchamia jedyny w Polsce piec WTR (wychylno-topielno-rafinacyjny) do przetopu recyklingowego miedzi. Piec spełnia najwyższe standardy ochrony środowiska, posiada najnowocześniejszą instalację do oczyszczania gazów procesowych i jest elementem strategicznego programu. Inwestycja optymalizuje wykorzystanie posiadanej infrastruktury, zmniejszy jednostkowy koszt produkcji i jednocześnie zwiększy wykorzystanie miedzi pochodzącej z recyklingu. Budowę zrealizowano w rekordowo krótkim czasie, zaledwie 15 miesięcy.

fot. KGHM

Uruchomiony 28 czerwca 2019 roku piec WTR jest przeznaczony do przetopu wysokiej jakości surowców recyklingowych z możliwością uzupełnienia wsadu płynną miedzią. Dzięki zdolności przejęcia funkcji pozostałych pieców, w trakcie ich postojów remontowych, produkcja huty będzie na stabilnym wysokim poziomie. Daje to szansę na podniesienie obecnej efektywności Spółki i zwiększenie produkcji miedzi.

Inwestycja w pełni wpisuje się w realizację nowej strategii KGHM Polska Miedź S.A. na lata 2019-2023. Jednym z jej elementów jest wzrost produkcji hutniczej z wsadów obcych, w których istotną część stanowią złomy miedzi, by w 2030 roku osiągnąć poziom 35%.

– Jako lider polskiej gospodarki odpowiadamy na wyzwania turbulentnego świata. Oparcie produkcji miedzi w dużej mierze na złomie jest przykładem Gospodarki Obiegu Zamkniętego, która jest nieodłącznym elementem zrównoważonego rozwoju Spółki. To największa inwestycja w historii Huty Miedzi Legnica, nie tylko pod względem poniesionych nakładów, ale przede wszystkim, ze względu na ogromny skok technologiczny tego Oddziału. Przekształci się on w hutę hybrydową mającą perspektywę rozwoju na kolejne lata. To krok w kierunku pozyskiwania surowca z recyklingu.- powiedział Marcin Chludziński, prezes zarządu KGHM Polska Miedź S.A.

Podstawową funkcją pieca WTR jest przetapianie złomów i rafinacja pirometarulgiczna miedzi. Dotychczas tę funkcję pełniły piece anodowe. Budowa WTR jest konsekwencją realizacji planów wymiany technologii na wydziale elektrorafinacji. Obecna, konwencjonalna metoda wykorzystania podkładek z cienkiej blachy katodowej, zostanie zastąpiona nowocześniejszą technologią bezpodkładkową (TB). W miejsce podkładek stałych pojawią się matryce stalowe wykonane ze stali kwasoodpornej. Proces produkcyjny będą też uzupełnić maszyny do „zdzierania” katod i przygotowywania matryc. Produkcja katod w technologii bezpodkładkowej poprawi bezpieczeństwo i warunki pracy, poprzez automatyzację procesu technologicznego.

Całość inwestycji wyniesie około 250 mln złotych.

Budowa WTR w liczbach/ Ciekawostki z budowy

Głębokość wykopu miejsca pod piec wynosiła miejscami nawet 13 metrów
Z terenu budowy wywieziono 11 tys. m³ gruntu
Zaangażowano blisko 50 podmiotów z Polski i zagranicy
Na budowie pracowało nawet 250 osób
Zużyto:
5,5 tys. m³ betonu,
350 ton stali zbrojeniowej,
550 ton konstrukcji stalowych, w tym 300 ton do stworzenia konstrukcji pieca,
55 000 m kabli i przewodów (zasilających, sterowniczych i sygnalizacyjnych),
5000 m rurociągów,
600 ton wymurówki – do budowy wnętrza pieca
Przy piecu pracuje wysokospecjalistyczna maszyna załadowcza Dango, która wyposażona jest w dyszel o długości 5 m podający złom do komory pieca
Piec wybudowano w 15 miesięcy

KGHM Polska Miedź