KGHM wyemituje obligacje o wartości 2 mld złotych

25 czerwca 2019, 09:15 Alert
www.naszlubin.pl_images_kghm_sa

W wyniku zakończenia procesu budowania księgi popytu zarząd KGHM Polska Miedź podjął uchwałę w sprawie emisji dwóch serii obligacji na rynku polskim, w ramach programu obligacji krajowych do maksymalnej kwoty 4 mld zł – obligacji 5-letnich serii A o wartości nominalnej 400 mln zł oraz papierów 10-letnich serii B o wartości nominalnej 1 600 mln zł, podała spółka.

„Wartość nominalna jednej obligacji: 1 000 zł. Cena emisyjna jednej obligacji: równa wartości nominalnej obligacji. Data emisji: 27 czerwca 2019 r.” – czytamy w komunikacie.

Data wykupu obligacji przypada 27 czerwca 2024 r. (seria A) oraz 27 czerwca 2029 r. (seria B).

„Oprocentowanie obligacji:

a). seria A: zmienne, w oparciu o stopę procentową stanowiącą sumę stawki WIBOR dla depozytów 6-miesięcznych oraz marży wynoszącej 1,18%,

b). seria B: zmienne, w oparciu o stopę procentową stanowiącą sumę stawki WIBOR dla depozytów 6-miesięcznych oraz marży wynoszącej 1,65%” – czytamy dalej.

Obligacje będą niezabezpieczonymi obligacjami zwykłymi na okaziciela.

„Obligacje zostaną zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i zostaną wprowadzone do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu Catalyst najpóźniej w terminie 3 miesięcy od dnia emisji” – zapowiedziano także.

Cel emisji, w rozumieniu art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, nie został określony, podsumowano.

Pod koniec maja br. KGHM Polska Miedź zawarł umowę emisyjną z instytucjami finansowymi dotyczącą programu emisji obligacji do kwoty 4 mld zł. Instytucje z którymi spółka zawarła umowę to: PKO Bank Polski, Bank Handlowy w Warszawie, Bank Pekao i Santander Bank Polska jako organizatorzy i dealerzy. Spółka podała wtedy, że termin zapadalności wyemitowanych obligacji będzie wynosił od 5 do 15 lat od daty emisji, że będą niezabezpieczonymi obligacjami zwykłymi na okaziciela i będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej.

KGHM Polska Miedź posiada szerokie portfolio projektów eksploracyjnych, rozwojowych i produkcyjnych w Polsce, Niemczech, Kanadzie, Chile i USA. Jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r.

ISBnews