KGHM zrealizował plany produkcyjne w pierwszym kwartale 2024 roku

16 maja 2024, 09:30 Alert

KGHM poinformował o wynikach z pierwszych trzech miesięcy 2024 roku. Spółka zrealizowała plany produkcyjne miedzi płatnej i w koncentracie.

Miedziane katody. Fot. KGHM
Miedziane katody. Fot. KGHM

KGHM poinformował o zrealizowaniu zakładanej produkcji na pierwszy kwartał 2024 roku, w zakresie głównych linii produktowych. Spełnienie celu dotyczy zarówno aktywów krajowych jak i zagranicznych.

Produkcja miedzi płatnej wzrosła o dwa procent, w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku i wyniosła 179 tysięcy ton. Wytwarzanie miedzi w koncentracie, w Polsce, wzrosła również o dwa procent w ujęciu rok do roku, osiągając poziom 102,5 tysięcy ton. Spółka poinformowała, że wzrost wynika z lepszej jakości urobku i przerabiania go na produkt. Wydobycie nie zmieniło się w stosunku do pierwszego kwartału 2023 roku.

KGHM wyprodukował 146,2 tysięcy ton miedzi elektrolicznej i była niższa o 2,9 tysięcy ton w porównaniu do pierwszych trzech miesięcy poprzedniego roku. Jednak wartość jest zgoda z założeniami produkcyjnymi spółki. Spółka wyprodukowała 310 ton srebra metalicznego, czyli o 65,1 ton mniej, co jest skutkiem planowanego remontu technologiczne na wydziale metali szlachetnych w głogowskiej hucie oraz wcześniejszych remontów.

W Sierra Gorda wyprodukowano 17 tysięcy ton miedzi, z czego udział KGHM wyniósł 55 procent. Spadek w stosunku do poprzedniego roku wynika z niższej zawartości miedzi w rudzie i niższego uzysku metali.

W segmencie KGHM International spółka zanotowała wzrost o 100 procent, do 16 tysięcy ton. Przekazała w komunikacje, że jest to efekt poprawy parametrów kopalni Robinson, co zaowocowało wyższą zawartością miedzi w rudzie (o 36 procent), wyższym uzyskiem (o 60 procent) i wyższym wydobyciem (o 67 procent).

KGHM osiągnął w pierwszym kwartale 8,3 miliardów złotych skonsolidowanego przychodu ze sprzedaży, 1,6 miliardów złotych EBITDA i 0,4 miliarda złotych zysku netto.

– Na zmniejszenie przychodów oraz wyniku operacyjnego, w relacji rok do roku, miał wpływ mniej korzystny średni kurs walutowy dolar-złotówka oraz spadek notowań miedzi. Rejestrowane w drugiej połowie marca wzrosty cen metali szlachetnych nie przełożyły się w perspektywie pierwszego kwartału na bardziej stanowczą reakcję inwestorów. W pierwszym kwartale 2024 roku średni kurs dolara do złotówki był o dziewięć procent niższy od kursu z pierwszego kwartału 2023. W efekcie cena miedzi wyrażona w PLN była w o blisko 14 procent niższa niż rok wcześniej. W trzech pierwszych miesiącach 2024 roku przychody przekroczyły 10 procent przychodów z umów z klientami grupy kapitałowej z jednym odbiorcą i wyniosły już 834 miliony złotych. W okresie porównywalnym z żadnym odbiorcą nie zrealizowano przychodów przekraczających 10 procent przychodów z umów z klientami z grupy kapitałowej – poinformowała spółka w komunikacie.

KGHM poinformował również, że wskaźnik dług netto do EBITDA na koniec kwartału wyniósł 1,5.

W omawianym okresie spółka wykonała 11,7 kilometrów nowych wyrobisk górniczych. W Hucie Miedzi Legnica trwa odbiór dokumentacji elektrycznej i uruchomienie procesów wytwórczych oraz prefabrykacji elementów w projekcie modernizacji elektrorafinacji. Nadbudowa grobli na Żelaznym Moście przebiega zgodnie z harmonogramem. KGHM przeprowadza również wymianę parku maszyn, zakupiono 69 maszyn górniczych, które trafią do trzech zakładów.

Firma inwestuje w projekty odnawialnych źródeł energii w ramach realizacji polityki klimatycznej. Dzięki przejęciu udziałów w trzech spółkach celowych zwiększyła liczbę farm fotowoltaicznych do ośmiu o łącznej mocy 47 MW. W omawianym okresie źródła OZE KGHM pokryły 23,93 procent ogólnego zużycia energii elektrycznej w KGHM.

KGHM / Marcin Karwowski

KGHM rekomenduje wypłatę dywidendy i pokrycie straty za 2023 roku