KHW w odpowiedzi na niskie ceny węgla optymalizuje wydobycie

29 lipca 2015, 08:30 Energetyka
banner_01

– Ogólnie sytuacja po połowie roku jest trudna. Wobec spadku cen na rynku węgla musimy szybko podejmować decyzje, których efekty będziemy mogli zweryfikować dopiero za jakiś czas – przekazał prezes Zarządu KHW SA, Zygmunt Łukaszczyk – Jednak wyraźnie już widać, że obrany przez nas kierunek zmian, jest zasadny. Wobec tego co się obecnie dzieje, gdyby nie te zmiany, gdyby nie wysiłek wkładany w spółce w kolejne przekształcenia, znajdowalibyśmy się na znacznie gorszej pozycji.

Osiągnięty przez Katowicki Holding Węglowy SA współczynnik EBIDTA (zysk przed spłacanymi odsetkami od kredytów, podatkami i amortyzacją) za pierwsze półrocze 2015 wyniósł 396 134 038 zł, nakłady inwestycyjne 316 642 810 zł. Free cash flow – 79 491 228 zł.

Wynik finansowy spółki netto za pierwsze półrocze wyniósł minus 109,5 mln zł. Stanowi to następstwo sytuacji związanej ze stale spadającą ceną węgla i ostrą walką konkurencyjną na rynku polskim.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 kopalnie KHW SA wydobyły 5.276.400 ton węgla. Jego zapasy na zwałach wyniosły (na 30 czerwca) 804,5 tysiąca ton.

KHW sprzedał w tym okresie 5.149 tys. ton węgla, uzyskując średnia cenę 11,60 zł/GJ. Wielkość tę osiągnął dzięki wysokiej jakości produktu oferowanego nabywcom. Średnia kaloryczność węgla z KHW SA to ponad 24 tys. kJ/kg, podczas gdy średnia dla węgla na rynku krajowym (dane za rok 2014, z uwzględnieniem KHW SA) jest o 1,5 tys. kJ/kg niższa.

Dostosowując się do zmiennej sytuacji gospodarczej spółka skupia się na wydobywaniu węgla o najlepszych parametrach. Zasada stawiania na gigadżule, a nie tony oraz uzyskiwania jak największej ilości najbardziej poszukiwanych na rynku sortymentów średnich i grubych jest podstawą dla jej dalszego rozwoju.

Z tego powodu KHW SA rezygnuje z eksploatacji pokładów, w wypadku których z różnych powodów – związanych głównie z bezpieczeństwem pracy i jakością produktu – koszt wydobycia przewyższa cenę, jaką można uzyskać za węgiel.

Kolejnym z działań jest wycofywanie się z wydobycia węgla z rejonów, w których ze względu na infrastrukturę miejską trzeba robić to drogim systemem na podsadzkę.

Przekazanie do Spółki Restrukturyzacji Kopalń ruchu Mysłowice kopalni Mysłowice-Wesoła oraz znacznej części ruchu Boże Dary (z wyłączeniem fragmentów, które mogą być w przyszłości potrzebne dla eksploatacji prowadzonej przez kopalnię Murcki-Staszic) to jeden z elementów wdrażanego programu naprawczego. Trwa nieustające analizowanie stanu spółki, szukanie kolejnych rozwiązań pozwalających dostosować ją do bardzo trudnej sytuacji na polskim rynku producentów węgla.

Poszerzając proponowany asortymenty KHW – specjalizujący się przede wszystkim w węglu energetycznym – sprzedał w tym roku dwie partie węgla spełniającego parametry węgla koksowego do jednej z koksowni w Polsce.

Przez cały czas prowadzone są działania mające zracjonalizować zatrudnienie. Na 1 lipca 2015 było ono o prawie 1440 osób mniejsze niż na 31 grudnia 2014. W strukturze zatrudnienia KHW SA 75 proc. to pracownicy dołowi.

Trwają prace nad wprowadzaniem zmian w Holdingowym Układzie Zbiorowym Pracy. Chodzi o uelastycznienie zapisów, dostosowanie tego dokumentu do przekształceń, jakie zachodzą w otoczeniu gospodarczym.

KHW uzyskał prawomocne trzy wyroki sądu rejonowego, stwierdzające nieobowiązywanie Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy w górnictwie, co dotychczas – zdaniem Państwowej Inspekcji Pracy – uniemożliwiało wprowadzanie zmian w HUZ. Wobec zmiany w podejściu, prace nad uaktualnieniem układu holdingowego nabrały sensu.

Źródło: Katowicki Holding Węglowy SA