Kijów na celowników polskich inwestorów. Kliczko wspomina Kulczyka

3 sierpnia 2015, 10:09 Alert

(PUIG)
Porozumienie o współpracy pomiędzy Polsko-Ukraińską Izbą Gospodarczą, a władzami Kijowa podpisali w czwartek w Kijowie prezes PUIG, Jacek Piechota i mer Kijowa, Witalij Kliczko.

Kijów jest jednym z najbardziej atrakcyjnych obszarów inwestycyjnych w Europie. Przedstawiciele władz potwierdzają, że prowadzone są rozmowy z  przedsiębiorcami z Polski na temat inwestycji w  infrastrukturę miejską.

Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza będzie promować to miasto wśród polskich przedsiębiorców, instytucji samorządowych i rządowych; organizować misje gospodarcze; wspierać władze miasta oraz dzielić się doświadczeniami członków PUIG. Izba będzie również informować polskich przedsiębiorców o planach inwestycyjnych i przetargach, prowadzonych przez władze Kijowa.

Obie strony będą dążyć do stworzenia lepszych warunków dla prowadzenia biznesu, co będzie sprzyjać inwestycjom i wymianie handlowej z polskimi przedsiębiorcami.

Witalij Kliczko przekazał Jackowi Piechocie wyrazy współczucia w powodu śmierci Honorowego Prezesa Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej, Jana Kulczyka. Najbogatszy Polak należał do największych zagranicznych inwestorów na Ukrainie: – On był pomostem między naszymi krajami. Jego celem nadrzędnym był  wzrost zamożności Polski  i Ukrainy.  I on wiele robił w tym kierunku. Powinniśmy kontynuować jego dzieło. – powiedział mer Kijowa, Witalij Kliczko.