Koalicja Klimatyczna apeluje o poparcie ambitnej polityki na szczycie klimatycznym w Paryżu

15 września 2015, 13:54 Energetyka

18 września Rada ds. Środowiska (ENV) przyjmie stanowisko Unii Europejskiej na Szczyt Klimatyczny ONZ (COP21). Koalicja Klimatyczna zaapelowała do ministra środowiska Macieja Grabowskiego, aby polski rząd aktywnie wspierał działania Unii Europejskiej, służące wypracowaniu sprawiedliwego porozumienia w Paryżu na rzecz ochrony klimatu.

„Jeżeli szczyt paryski ma przynieść pożądane rezultaty i doprowadzić do ograniczenia wzrostu średniej temperatury globalnej poniżej 2°C, UE musi przedstawić na nim zdecydowane stanowisko. Liczymy na to, że zostanie ono stworzone przy wsparciu polskiego rządu na spotkaniu Rady ds. Środowiska. UE musi wziąć na siebie ciężar lidera wskazującego drogę do osiągnięcia niezbędnych redukcji CO2 poprzez zwiększenie własnych zobowiązań, wsparcia finansowania, określania celów adaptacyjnych i weryfikacji realizacji zobowiązań poszczególnych państw co pięć lat. Musimy pamiętać, że jeśli poważnie chcemy mówić o ochronie klimatu, do 2050 powinniśmy osiągnąć 100% udziału OZE w miksie energetycznym i doprowadzić do globalnej dekarbonizacji.” – mówi Krzysztof Jędrzejewski rzecznik polityczny Koalicji Klimatycznej.

Potrzebę globalnych działań na rzecz ochrony klimatu przejawia również sam papież Franciszek, który zaprosił do Watykanu ministrów środowiska. Spotkanie odbędzie się dwa dni przed Radą ds. Środowiska (ENV), czyli 16 września. Zaproszenie papieża przyjęli przedstawiciele około 20 państw w tym również Polska. W Watykanie pojawią się również ministrowie m.in. Austrii, Bułgarii, Chorwacji, Czech, Danii, Estonii, Holandii, Luksemburgu, Łotwy, Malty, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Włoch. Podczas audiencji Jego Świątobliwość chce podjąć temat degradacji środowiska naturalnego oraz omówić wyzwania, przed jakimi stoją politycy w obliczu zbliżającego się Szczytu Klimatycznego ONZ (COP21).

Stanowisko, które Unia Europejska przyjmie 18 września, będzie miało kluczowe znaczenie dla naszego kraju. Trzeba pamiętać, że Polska nie jest samotną wyspą, której nie dotyczą postępujące zmiany klimatu, będące skutkiem emisji gazów cieplarnianych i degradacji środowiska. Straty wynikające chociażby z tegorocznej suszy oraz niewydolności systemu energetycznego już teraz sięgają setek milionów złotych. Nie wspominając o ogólnych kosztach społecznych. Według Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska z powodu schorzeń spowodowanych zanieczyszczeniem powietrza każdego roku umiera w Polsce ponad 40 tysięcy ludzi. Brak działań prewencyjnych wygeneruje z czasem koszty gospodarcze i społeczne nieporównywalnie wyższe niż systematyczne ograniczanie emisji gazów cieplarnianych. Koalicja Klimatyczna, w przesłanym 14 września liście, apeluje do ministra środowiska Macieja Grabowskiego o to, by polski rząd wspierał przyjęcie przez Radę mocnego stanowiska Unii Europejskiej na COP21, które przyczyni się do zawarcia sprawiedliwego porozumienia w Paryżu na rzecz ochrony klimatu.