Kolej na CPK (RELACJA)

12 września 2018, 10:00 Infrastruktura

Podczas tego rocznego Forum Ekonomicznego w Krynicy odbył się panel pt.: „Od stabilnej bazy do wielkich projektów – tylko ta kolejność pozwoli zrealizować wizję rozwoju kolei”. Paneliści dyskutowali m.in. o tym jak wykorzystać położenie geograficzne Polski w Europie, które z jednej strony jest wyzwaniem politycznym, a z drugiej może być szansą na rozwój.

Według członka zarządu PKP PLK Pana Mirosława Antonowicza, położenie Polski to niewykorzystany potencjał, który mógłby dać szansę stworzenia w Polsce centrum logistycznego Europy. Pan Antonowicz odniósł się także do pomysłu Centralnego Portu Komunikacyjnego, którego sukces wymaga spełnienia następujących warunków, przede wszystkim ogromnych nakładów inwestycyjnych oraz zgodniej współpracy władz rządowych, samorządowych i biznesu.

Warto podkreślić, że Polska jest trzecią siecią kolejową w Europie, a modernizacje infrastruktury ma zapewnić Krajowy Program Kolejowy (KPK), którego wielkość wynosi ok. 66 mld zł. KPK jest programem bardzo ważnym, który ze względu na swoje strategiczne znaczenie wymaga odpowiedniej koordynacji w celu efektywnego wykorzystania wszystkich środków.

Według Prezesa PKP Energetyka Pana Wojciecha Orzecha w ciągu trzech lat współpracy z PKP PLK i dzięki konsekwentnej polityce podnoszenia jakości liczba awarii spadła z 300 do poniżej 50 rocznie. Dalsza naprawa wymaga nakładów na innowacyjne narzędzia i technologie. Prezes PKP Energetyka powiedział, że według szacunków potrzebne będą inwestycje na poziomie 167 mln zł rocznie, aby nadal podnosić jakość utrzymania sieci.

Według Marcina Roszkowskiego Prezesa Instytutu Jagiellońskiego aby skutecznie realizować inwestycje, potrzebny jest plan wykorzystania infrastruktury. Zaznaczył, że powinien być pomysł aby infrastruktura funkcjonowała i miała rację bytu, a nie była jak kolejne stadiony na których po Euro nic się nie dzieje. Według Prezesa Instytutu infrastruktura przez lata koncentrowała się przy dużych aglomeracjach, dzisiaj koniecznym jest jej rozwój także w kierunku północ-południe.

W dyskusji zabrał także głos Rober Gwiazdowski przewodniczący Warsaw Enterprise Institute, według którego do realizacji CPK konieczna będzie dobrze funkcjonująca kolej, żeby tak było kluczowe jest utrzymanie infrastruktury na jak najwyższym poziomie, co gwarantuje obecny dostawca usługi PKP Energetyka. Według niego, żeby z CPK skorzystało 100 mln osób rocznie z lotniska musieliby korzystać nie tylko Czesi, Słowacy, ale i Niemcy.