Kolejny gazociąg towarzyszący terminalowi LNG ma decyzję środowiskową

13 lipca 2018, 16:45 Alert
gaz rura gazociąg
fot. Gaz-System

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia o długości 8 km; DN 700 MOP 8,4 MPa wraz z infrastrukturą towarzyszącą Szczecin-Gdańsk, Etap VI Reszki-Wiczlino”. Inwestycja jest  zlokalizowana w województwie pomorskim w gminie Wejherowo oraz Gdyni.


Wykonawcą projektu budowlanego i wykonawczego jest firma TRACTEBEL ENGINEERING S.A. Do zadań wykonawcy projektu należy między innymi uzyskanie decyzji lokalizacyjnej oraz prawomocnego pozwolenia na budowę. Harmonogram projektu zakłada wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę w 2018 r. oraz budowę gazociągu do 2020 r.

Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Reszki-Wiczlino jest ważnym elementem wzmocnienia bezpieczeństwa dostaw paliwa gazowego. Dzięki tej inwestycji będzie możliwe zwiększenie przepustowości systemu przesyłowego oraz zapewnienie bezpieczeństwa dostaw gazu do odbiorców w regionie. Gazociąg umożliwi współpracę kawernowego podziemnego magazynu gazu Kosakowo z krajową siecią przesyłową. Przedsięwzięcie wpłynie także na uatrakcyjnienie terenów pod nowe inwestycje. Ważną korzyścią dla społeczności lokalnej będzie corocznie odprowadzany przez  GAZ-SYSTEM podatek od nieruchomości w wysokości do 2% wartości odcinka gazociągu zlokalizowanego na terenie danej gminy.

Gazociąg, ze względu na jego strategiczne znaczenie został wpisany do katalogu inwestycji towarzyszących inwestycjom w zakresie terminalu na podstawie nowelizacji Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Gaz – System